חיפוש
סדום ועמורה
ציצית
כידוע, אסור לאדם ללבוש בגד עם ארבע כנפות (פינות) בלי ציצית. ואם לבש עובר על מצות עשה "ועשו להם ציצית".

נשאלת השאלה, האם בשבת מותר לו ללבוש בגד כזה, שהרי סוף סוף אסור לו לקשור את החוטים בשבת, ואין באפשרותו לקיים את המצוה בבגד זה
קיצור ההלכות המעשיות - נושאים בהלכה
קיצור ההלכות המעשיות - סדר השנה
קיצור ההלכות המעשיות - חלק השבת