חיפוש
סדום ועמורה
ציצית
כידוע, אסור לאדם ללבוש בגד עם ארבע כנפות (פינות) בלי ציצית. ואם לבש עובר על מצות עשה "ועשו להם ציצית".

נשאלת השאלה, האם בשבת מותר לו ללבוש בגד כזה, שהרי סוף סוף אסור לו לקשור את החוטים בשבת, ואין באפשרותו לקיים את המצוה בבגד זה
קיצור ההלכות המעשיות - נושאים בהלכה
קיצור ההלכות המעשיות - סדר השנה
קיצור ההלכות המעשיות - חלק השבת
קיצור ההלכות המעשיות - חלק הברכות
קיצור ההלכות המעשיות - חלק סדר היום

פרק א' קימה; פרק ב' מבוא לתפילה; פרק ג' הברכות לפני התפילה; פרק ד' הכנות לתפילה מנין ובית כנסת; פרק ה' ציצית; פרק ו' תפילין; פרק ז' תפילת שחרית; פרק ח' תפילת מנחה; פרק ט' תפילת ערבית

הלכות סעודה

הלכות נימוסין ודרך ארץ הנוגעים לסעודה. לא לבזות מאכלים, אין משיחים בשעת הסעודה, זהירות בגרימת בושה בסעודה.

פרק נוסף מהספר עיטורי הלכה של הרב גרינוולד. 

אנוכי ה

לקראת חג השבועות בו קוראים בתורה את פרשת עשרת הדברות. הדיבר הראשון הוא "אנוכי ה' אלוקיך".

בשיעור זה נחקור את מצות האמונה בה'. מהי "אמונה" ומה היא "ידיעה"? השאלה ששאל הרב שך זצ"ל את הרב מבריסק שסיפר לו שגם הוא שאל את אביו, מדוע נצטוינו ל"האמין" והלא הפסוק אומר "וידעת היום וכו'".

נצלול לעומקה של הסוגיא, תוך קריאת השיעור של הרב טרופ בספרו ודברת בם. 

בטחון בה' והסתפקות במועט

מה היא מצות הבטחון בה'? מה סגולתה? מה כתב רבי חיים מוואלוז'ין על סגולה המסייעת לאדם להינצל מכל צרה? האם הבטחון בה' סותר את המצוה על האדם לעבוד לפרנסתו? מעלת ההסתפקות במועט וגנות הבזבזנות.

 

כל אלה ועוד, בפרק מתוך הספר עיטורי הלכה

 


והלכת בדרכיו

מצות עשה מהתורה ללכת בדרכי ה', חז"ל פרשו את כוונת הפסוק שיש להידמות לקב"ה במידותיו הטובות. "מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה תהיה חנון". במצווה זו נאמרו פרטים רבים. הרב גרינוולד בספרו עיטורי הלכה אסף אותם וסידר אותם בשבילנו.

הבה נצפה בפרק.

ואכלת ושבעת וברכת

לאחר אכילת לחם ישנו חיוב לברך ברכת המזון. החיוב נלמד מהפסוק המופיע בכותרת "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך".

נשאל שאלה: מה יהיה הדין אם נער בן 13, בערב בר המצוה שלו לפני השקיעה, אכל לחם וברך ברכת המזון, אלא שלאחר מכן שקעה החמה, ועכשיו הוא נכנס לגיל 13 שבו הוא מתחייב במצוות מן התורה. האם עכשיו הוא יצטרך לברך שוב. שהרי עכשיו הוא שבע מן האכילה ההיא, אלא שברכתו אינה נחשבת שהרי בשעה שברך לא היה מחוייב בה מן התורה.

שאלה זו נוגעת ביסודות מצוות ברכת המזון. הבה נצלול באמצעותה לעומק הסוגיה.

פרק מתוך ספרו של הרב טרופ -ודברת בם ד' חלקים לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083

גאווה וענווה

מהי גאווה? למה היא כל כך גרועה עד שכתוב בפסוק "תועבת ה' כל גבה לב"? מה כותב הרמב"ן למשפחתו בעניין ההתנשאות והגאווה? איזו גאווה מותרת, רצויה וראויה? מתי ההצטנעות אינה ראויה? 

כל אלה בפרק מספרו הנפלא של הרב גרינוולד 

כעס קנאה וחנופה

פרק מסדרת הספרים עיטורי הלכה של הרב גרינוולד. הפרק יעסוק במידת הכעס, חסרונותיה ופרטיה. האם יש זמנים שמותר לכעוס? אולי אם זה לתועלת חינוכית, אולי מוסרית? מה הההבדל בים כעס הפנים לכעס הלב?

 

מה היא קנאה? ממה היא נובעת? איזו קנאה מותרת? איך מחנכים להתרחקות מקנאה? מה היא קנאת סופרים? מה ההלכה אומרת על איסור החנופה?

 

כל אלה ועוד, בשיעור שלפניכם

עיטורי הלכה - שבועות
פרק נוסף. הפעם נעסוק בהלכות חג שבועות, מאכלי חלב, לימוד תורה בלילה ועד מגילת רות ותפילות החג
עיטורי הלכה - ספירת העומר
פרק נוסף מספרו של הרב גרינוולד, והפעם נעסוק בענייני ספירת העומר, הלכות ומנהגים.
שערי הלכה - פסח
ספירת העומר
פרק מתוך ספרו של הרב טרופ -ודברת בם ד' חלקים לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083
שערי הלכה - דיני י"ד ניסן
עוד פרק מהספר עיטורי הלכה, דיני ערב פסח
גניבה וגזלה
פרק מתוך ספרו של הרב טרופ -ודברת בם ד' חלקים לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083
שערי הלכה - חודש ניסן