חיפוש

שער הפרק

112

השבת

ההכנות לשבת והדלקת נרות

המשך

דיני יום שישי, הדלקת נרות

אפן הדלקת נרות

זמן הדלקת נרות

זמן הדלקת נרות שבת