חיפוש

מלאכות הקשורות להכנת מאכלים

לישה, כבישת מאכלים, מעשרות בשבת

מלאכת בורר

פתיחת קופסאות ובקבוקים

נקוי כלי אוכל, הכנה משבת לחול

כבוס בגדים וצחצוח נעלים

כתיבה, מחיקה, הדבקה, תפירה גזירה

קשירה והתרה, שקילה ומדידה

טאטוא רצפה, טיפול בגוף