חיפוש
והלכת בדרכיו

מצות עשה מהתורה ללכת בדרכי ה', חז"ל פרשו את כוונת הפסוק שיש להידמות לקב"ה במידותיו הטובות. "מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה תהיה חנון". במצווה זו נאמרו פרטים רבים. הרב גרינוולד בספרו עיטורי הלכה אסף אותם וסידר אותם בשבילנו.

הבה נצפה בפרק.

ואכלת ושבעת וברכת

לאחר אכילת לחם ישנו חיוב לברך ברכת המזון. החיוב נלמד מהפסוק המופיע בכותרת "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך".

נשאל שאלה: מה יהיה הדין אם נער בן 13, בערב בר המצוה שלו לפני השקיעה, אכל לחם וברך ברכת המזון, אלא שלאחר מכן שקעה החמה, ועכשיו הוא נכנס לגיל 13 שבו הוא מתחייב במצוות מן התורה. האם עכשיו הוא יצטרך לברך שוב. שהרי עכשיו הוא שבע מן האכילה ההיא, אלא שברכתו אינה נחשבת שהרי בשעה שברך לא היה מחוייב בה מן התורה.

שאלה זו נוגעת ביסודות מצוות ברכת המזון. הבה נצלול באמצעותה לעומק הסוגיה.

פרק מתוך ספרו של הרב טרופ -ודברת בם ד' חלקים לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083

גאווה וענווה

מהי גאווה? למה היא כל כך גרועה עד שכתוב בפסוק "תועבת ה' כל גבה לב"? מה כותב הרמב"ן למשפחתו בעניין ההתנשאות והגאווה? איזו גאווה מותרת, רצויה וראויה? מתי ההצטנעות אינה ראויה? 

כל אלה בפרק מספרו הנפלא של הרב גרינוולד 

כעס קנאה וחנופה

פרק מסדרת הספרים עיטורי הלכה של הרב גרינוולד. הפרק יעסוק במידת הכעס, חסרונותיה ופרטיה. האם יש זמנים שמותר לכעוס? אולי אם זה לתועלת חינוכית, אולי מוסרית? מה הההבדל בים כעס הפנים לכעס הלב?

 

מה היא קנאה? ממה היא נובעת? איזו קנאה מותרת? איך מחנכים להתרחקות מקנאה? מה היא קנאת סופרים? מה ההלכה אומרת על איסור החנופה?

 

כל אלה ועוד, בשיעור שלפניכם

עיטורי הלכה - שבועות
פרק נוסף. הפעם נעסוק בהלכות חג שבועות, מאכלי חלב, לימוד תורה בלילה ועד מגילת רות ותפילות החג