חיפוש
קיצור ההלכות המעשיות - חלק הברכות
קיצור ההלכות המעשיות - חלק סדר היום

פרק א' קימה; פרק ב' מבוא לתפילה; פרק ג' הברכות לפני התפילה; פרק ד' הכנות לתפילה מנין ובית כנסת; פרק ה' ציצית; פרק ו' תפילין; פרק ז' תפילת שחרית; פרק ח' תפילת מנחה; פרק ט' תפילת ערבית

הלכות סעודה

הלכות נימוסין ודרך ארץ הנוגעים לסעודה. לא לבזות מאכלים, אין משיחים בשעת הסעודה, זהירות בגרימת בושה בסעודה.

פרק נוסף מהספר עיטורי הלכה של הרב גרינוולד. 

אנוכי ה

לקראת חג השבועות בו קוראים בתורה את פרשת עשרת הדברות. הדיבר הראשון הוא "אנוכי ה' אלוקיך".

בשיעור זה נחקור את מצות האמונה בה'. מהי "אמונה" ומה היא "ידיעה"? השאלה ששאל הרב שך זצ"ל את הרב מבריסק שסיפר לו שגם הוא שאל את אביו, מדוע נצטוינו ל"האמין" והלא הפסוק אומר "וידעת היום וכו'".

נצלול לעומקה של הסוגיא, תוך קריאת השיעור של הרב טרופ בספרו ודברת בם. 

בטחון בה' והסתפקות במועט

מה היא מצות הבטחון בה'? מה סגולתה? מה כתב רבי חיים מוואלוז'ין על סגולה המסייעת לאדם להינצל מכל צרה? האם הבטחון בה' סותר את המצוה על האדם לעבוד לפרנסתו? מעלת ההסתפקות במועט וגנות הבזבזנות.

 

כל אלה ועוד, בפרק מתוך הספר עיטורי הלכה