חיפוש

לקראת חג השבועות בו קוראים בתורה את פרשת עשרת הדברות. הדיבר הראשון הוא "אנוכי ה' אלוקיך".

בשיעור זה נחקור את מצות האמונה בה'. מהי "אמונה" ומה היא "ידיעה"? השאלה ששאל הרב שך זצ"ל את הרב מבריסק שסיפר לו שגם הוא שאל את אביו, מדוע נצטוינו ל"האמין" והלא הפסוק אומר "וידעת היום וכו'".

נצלול לעומקה של הסוגיא, תוך קריאת השיעור של הרב טרופ בספרו ודברת בם. 


עמוד ראשון

עמוד שני

עמוד 3

עמוד 4

עמוד 5

עמוד 6

עמוד 7

עמוד 8

עמוד 9