לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה
חיפוש

שער הפרק

02

כשרות

קנית מוצרים כשרים

השגחה מעולה

בשר כשר

אסור דם

אפן ההכשרה (המליחה)

המליחה

ביצים

צלית כבד

דם בביצים, דגים

בשר וחלב

המתנה בין בשר לחלב

אכילה ליד שלחן אחד

כלי בשר וחלב

אסור תולעים

המשך

פת, בישולים ויין של נכרים

ההמשך

טבילת כלים

הגעלת כלי מתכת חדשים

מצות התלויות בארץ

ההמשך

המשך 2