חידון חרוזים ושמות פרשת בא | ד"ר אמיר שוורץ

מכות פסח יציאת מצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

העתיד הוא מכאן ואיך

מילא שליחותו

 

זה משובח עם כל המרבה

מכת מצרים

 

כל שבוי שהיה הוא אותו פודה

שטח לא בעיר

 

כל יום היה גולש

מחסום ובעייה

 

הם הניחו חשבו ושיערו

כך היה המלך שהובס

 

אנשים שמחים גם מדי פעם רוקדים

רוח דרומית עזה

 

האיש עמד זקוף

הדלת עליו נסגרת

 

האיש כריזמטי ומושך

ההיפך מאור

 

הנשים ממהרות ורצות

אמצע הלילה

 

במקדש לאחר קודש הקדשים יש את הקודש

תחילת הזמן בפרשה

 

ההצגה החלה בהרמת מסך

הוא החג הראשון בתורה

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת בא וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

נשברו לו הברכיים

אימפריה מקראית

 

המנהל החזיק העובדים במושכות

אתר ראשוני במדבר

 

את אצבעותיו הוא כוסס

מערי המסכנות במצרים

 

שמשון היה כידוע גיבור

מהרי ישראל בגליל

 

האיש לא נח לרגע עובד ועמל

רכס מהיפים בארץ

 

הילד שמח שרכשו לו פלאפון

.... תפתח הרעה

 

אותו אוכלים בגן עדן שור הבר

חבל ארץ בדרום

 

השיער היה קשור ואסוף

קצה הדרומי של מדינת ישראל

 

 

חידון פרשת בא תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. מכות מצרים היו מאוד..... למצרים
 2. הצפרדע היה ... בכל מצרים
 3. בני ישראל .... למצרים
 4. מותר לאוכלו בפסח

תפזורת מילים – פרשת בא

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ח

פ

ז

ו

נ

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

מ

ו

מ

כ

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

פ

ט

ר

ר

ח

מ

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ת

ע

ד

א

ד

ו

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

י

י

מ

ס

ח

ק

ר

ת

ד

ר

א

ח

ח

מ

צ

ס

ו

ב

ש

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

כ

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ש

ש

מ

ז

ו

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ק

מ

ב

ע

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ו

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ל

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

מוקש, בכורות, פטר רחם, מזוזות, חמץ, חפזון, מפתים, שה, זכר, חודש, בשר, בכור, מבושל

 

תפזורת הגיון  קשה

ת

נ

ע

ל

י

מ

ס

י

מ

ו

ר

ש

פ

ס

ח

י

ד

מ

ב

נ

ל

ח

ו

ר

א

ל

ג

ו

ר

ת

ג

פ

ר

א

ז

י

ל

ז

ח

ת

ל

י

 

 

הקשור  לפסח

 1. חגורים ........(5)
 2. חודש הראשון (4)
 3. חג החירות (3)
 4. ....... כהנים, לילה, בוקר (5)
 5. נפדה, יצא לחירות (4)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות פרשת בא  תשע"ח

מכות פסח יציאת מצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

העתיד הוא מכאן ואיך

מילא שליחותו

שלח

זה משובח עם כל המרבה

מכת מצרים

ארבה

כל שבוי שהיה הוא אותו פודה

שטח לא בעיר

שדה

כל יום היה גולש

מחסום ובעייה

מוקש

הם הניחו חשבו ושיערו

כך היה המלך שהובס

פרעה

אנשים שמחים גם מדי פעם רוקדים

רוח דרומית עזה

קדים

האיש עמד זקוף

הדלת עליו נסגרת

משקוף

האיש כריזמטי ומושך

ההיפך מאור

חושך

הנשים ממהרות ורצות

אמצע הלילה

חצות

במקדש לאחר קודש הקדשים יש את הקודש

תחילת הזמן בפרשה

חודש

ההצגה החלה בהרמת מסך

הוא החג הראשון בתורה

פסח

 

 

מקומות  ושמות בפרשת בא וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

נשברו לו הברכיים

אימפריה מקראית

מצרים

המנהל החזיק העובדים במושכות

אתר ראשוני במדבר

סכת

את אצבעותיו הוא כוסס

מערי המסכנות במצרים

רעמסס

שמשון היה כידוע גיבור

מהרי ישראל בגליל

תבור

האיש לא נח לרגע עובד ועמל

רכס מהיפים בארץ

כרמל

הילד שמח שרכשו לו פלאפון

.... תפתח הרעה

צפון

אותו אוכלים בגן עדן שור הבר

חבל ארץ בדרום

מדבר

השיער היה קשור ואסוף

קצה הדרומי של מדינת ישראל

ים סוף

 

חידון פרשת בא תשעח

 

1

2

3

4

1

ק

ש

י

מ

2

ש

ו

ר

צ

3

י

ר

ד

ו

4

מ

צ

ו

ת

 

 

 1. מכות מצרים היו מאוד..... למצרים
 2. הצפרדע היה ... בכל מצרים
 3. בני ישראל .... למצרים
 4. מותר לאוכלו בפסח

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת בא

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ח

פ

ז

ו

נ

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

מ

ו

מ

כ

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

פ

ט

ר

ר

ח

מ

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ת

ע

ד

א

ד

ו

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

י

י

מ

ס

ח

ק

ר

ת

ד

ר

א

ח

ח

מ

צ

ס

ו

ב

ש

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

כ

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ש

ש

מ

ז

ו

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ק

מ

ב

ע

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ו

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ל

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

מוקש, בכורות, פטר רחם, מזוזות, חמץ, חפזון, מפתים, שה, זכר, חודש, בשר, בכור, מבושל

 

תפזורת הגיון  קשה

ת

נ

ע

ל

י

מ

ס

י

מ

ו

ר

ש

פ

ס

ח

י

ד

מ

ב

נ

ל

ח

ו

ר

א

ל

ג

ו

ר

ת

ג

פ

ר

א

ז

י

ל

ז

ח

ת

ל

י

 

 

הקשור  לפסח

 1. חגורים ........(5)
 2. חודש הראשון (4)
 3. חג החירות (3)
 4. ....... כהנים, לילה, בוקר (5)
 5. נפדה, יצא לחירות (4)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

חברותא

פרשת השבוע: דברים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו