האם הסכים משה רבינו שבנו יהיה כומר לעבודה זרה? | הרב עזריאל יונה

"ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה" וגו' [שמות יח].

רבי אלעזר המודעי אומר: בארץ נכריה, אמר משה הואיל וכל העולם כולם עובדים עבודה זרה למי אני אעבוד? למי שאמר והיה העולם.

שבשעה שאמר משה ליתרו תן לי את צפורה בתך לאשה, אמר לו יתרו קבל עליך דבר אחד שאני אומר לך ואני נותנה לך לאשה. אמר לו משה מה הוא? אמר לו הבך שיהיה לך תחלה יהיה לעבודה זרה מכאן ואילך לשם שמים, וקבל עליו. אמר לו השבע: וישבע לו שנאמר וכו' [ילקו"ש שמות רמז].

הכל מתפלאים, היתכן כי משה רבינו יתפתה לתת מישהו לעבודה זרה, ולא עוד אלא אחד מבניו יוצא חלציו, היתכן??

כותב על כך הרב אזרחי בספרו 'ברכת מרדכי', כי שמע הרבה נסיונות ליישב זאת בהצלחה קלושה ביותר, קשה מאד!

אך יתכן אולי בדרך זאת.

אולי בדרך שאלה, מה דעת כל אחד מאתנו, כלום יתכן שמישהו המסתובב בביתו של משה רבינו יהיה כומר לעבודה זרה, היתכן??

כלום יתכן שמי שהוא ממקורבי הבית המיוחד הזה, של משה וציפורה תהיה לו שייכות כל שהיא לעבודה זרה?

שאלה זו היא התירוץ.

למשה רבינו אין מה לעשות עם יתרו, כי זהו יתרו, כומר דביקותי בעבודה זרה, וכמו שנאמר "פוטיאל שפיטם עגלים לעבודה זרה".

יתרו רוצה להתנות שיתנה, מבקש הבטחה יקבל, יתנה את עצם הקדושין בכך משה רבינו נענה לתנאו ,אף יתן אותו ככומר לעבודה זרה, אבל גרשום לעולם לא יהיה כומר לעבודה זרה.

לא יתכן פשוט לא יתכן!! ממה איפוא יש לו למשה רבינו לחשוש...

ואף על פי כן צא ובדוק והווכח כי כעבור כמה שנים יצא מחלציו של גרשום זה כומר לעבודה זרה, שנאמר בספר שופטים [יח], "יביאו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשום בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ".

ופירש רש"י על פי הגמרא בבבא בתרא, דלפיכך הנון תלויה [האות נ שבשם מנשה] לומר שלא היה מנשה אלא משה, ומפני כבודו של משה נאמר מנשה.

איום ונורא. כי עצם הדבר שנראה כאילו להסכים לתנאי כזה, לתת את הבן הראשון לעבודה זרה, אף זה איננו עובר ללא "עקבות".

"הסכמה". אף זאת דורשת את שלה.

אבל ללא ספק לא נכנס בליבו שום חשש או ספק בקשר לגרשום.

יעשה איפוא חמיו כל תנאי שירצה, אבל לכלל חשש או פקפוק לא יגיע.

חברותא

פרשת השבוע: דברים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו