חיפוש

מהי גאווה? למה היא כל כך גרועה עד שכתוב בפסוק "תועבת ה' כל גבה לב"? מה כותב הרמב"ן למשפחתו בעניין ההתנשאות והגאווה? איזו גאווה מותרת, רצויה וראויה? מתי ההצטנעות אינה ראויה? 

כל אלה בפרק מספרו הנפלא של הרב גרינוולד 


שער הפרק

איסור גאוה

גאוה במחשבה ובמעשה

מאד מאד הוי שפל רוח

הגאוה מביאה לרעות רבות

שבח מידת הענוה

אגרת הרמב"ן

לימוד תורה בצנעה

ויגבה ליבו בדרכי ה'