אסור דם

 

תיאור

ניקור הגיד והחלב. מליחת בשר וצלית כבד, מליחה בתוך שלש יממות

הצבעה

הצבעה מנוטרלת!

תגובות

אפשרות התגובה מנוטרלת

EXIF

Setting ערך
FileName /home/b2coil/public_html/images/rsgallery/original/sh5_Page_07.jpg
FileDateTime 16-Jun-2022 18:56:33
resolution 496x800