חיפוש
פרק נוסף מספרו של הרב גרינוולד, והפעם נעסוק בענייני ספירת העומר, הלכות ומנהגים.

שער הפרק

מצות ספירת העומר

זמן המצוה

הברכה והספירה

דיני מי ששכח לספור

כמה היום לעומר?

הנהגות ימי הספירה

מתי נוהגים דיני אבלות?

לג בעומר