לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

והלכת בדרכיו

b2.jpg