לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

מי א-ל כמוך

b3.jpg