לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

לשארית נחלתו

b6.jpg