לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

ישוב ירחמנו

b9.jpg