חידון טו בשבט | ד"ר אמיר שוורץ

 

  קל בינוני

 1. הוא ראש השנה ל....
 2. פרשן בטלביזיה
 3. לא ללכת
 4. מתחיל לצאת בטו בשבט

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אחד מארבע בתלמוד

להבה

עני ואביון

אל מצרי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

נשתבחה ארצינו ... הארץ

גשם רב

... האתון

מין בקר

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

פרי החג

משתחווה

רוח רעה

תפור מבד למילוי

 

פתרון

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה 

סובבה, עם חיה טהורה, נשאר ללא ר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

פרי עץ בריא

 

 

 עץ בשל בטו בשבט

חוגג בטו בשבט

 

 

מושב בצפון

נהוג לאומרו בטו בשבט

 

 

רצף

לא מהול

 

 

ממצוות התלויות הארץ

 

 

תשבץ פירמידה טו בשבט

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. האות העשירית
 2. אופנתי
 3. השווה
 4. סמל טו בשבט
 5. שיפר אחרי חמש
 6. לא טמא שמו של האל
 7. מתים על מזבח שמירת המצוות

 

 

חידון טו בשבט  פתרונות תשעז

  קל בינוני

 1. הוא ראש השנה ל....
 2. פרשן בטלביזיה
 3. לא ללכת
 4. מתחיל לצאת בטו בשבט

 

1

2

3

4

1

א

י

ל

נ

2

י

ע

ר

י

3

ל

ר

ו

צ

4

נ

י

צ

נ

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אחד מארבע בתלמוד

להבה

עני ואביון

אל מצרי

 

הפתרון

ראש

אש

רש

רא

2

הגדרה

נשתבחה ארצינו ... הארץ

גשם רב

... האתון

מין בקר

 

הפתרון

פרי

רי

פי

פר

3

הגדרה

פרי טוב בשבט

השתחווה

רוח רעה

תפור מבד למיןלוי

 

פתרון

שקד

קד

שד

שק

 

מילת הגיון  קשה 

סובבה, עם חיה טהורה, נשאר ללא ר.

ח

ג

ה

א

י

ל

נ

ו

ת

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

פרי עץ בריא

שקד

שקדיה

 עף בשל בטו בשבט

חוגג בטו בשבט

אילן

אילניה

מושב בצפון

נהוג לאומרו בטו בשבט

סדר

סדרה

רצף

לא מהול

ערל

ערלה

ממצוות התלויות הארץ

 

 

 

תשבץ פירמידה טו בשבט

1

י

 

 

2

ש

י

ק

 

3

ה

ק

י

ש

 

4

ש

ק

ד

י

ה

 

5

ק

י

ד

ם

ש

ש

 

6

ק

ד

ו

ש

ש

מ

י

 

7

ק

י

ד

ו

ש

ה

ש

ם

 
 1. האות העשירית
 2. אופנתי
 3. השווה
 4. סמל טו בשבט
 5. שיפר אחרי חמש
 6. לא טמא שמו של האל
 7. מתים על מזבח שמירת המצוות

הכין: ד"ר אמיר שוורץ