פרשת ויצא: סולם יעקב | מערכת האתר

בפרשת השבוע ויצא יעקב בורח מעשיו והולך לדודו לבן. בדרכו ללבן הוא חולם חלום:
"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו"
 
ננסה להבין את הרעיון שטמון בסולם יעקב.
 
מצאנו בספרי המפרשים מספר רעיונות:
א. הרמב"ן מסביר שהקב"ה מבטיח ליעקב שישמור ויגן עליו גם כאשר הוא יוצא לחו"ל. משמעות חלום הסולם שהעולם נשלט ע"י המלאכים, והם מצווים ע"י הקב"ה בכל דבר. המלאכים מקבלים תפקיד ואז יורדים לבצע אותו.
אומר לו הקב"ה: "והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך…" שהוא אינו בשליטת המלאכים אלא בשמירה ישירה מאת הקב"ה, לגודל מעלתו.
 
ב. הרמב"ם מסביר שהסולם הזה מסמל את העליה הרוחנית של כל מי שיעלה. ומלאכי אלקים הם הנביאים שעולם במדרגתם ואח"כ יורדים ללמד את העם.
 
ג. כשם שיש בית עם עליה מחוברים יחד ע"י סולם, ותמיד בעל הבית עולה ויורד וכך הוא יודע מה בבית ומה בעליה, והם מציאות אחת, כך הקב"ה מלמד את יעקב שהשמים והארץ הכל אחד – כמו בית ועליה, והקב"ה מסבב כל הסיבות לטובתו של יעקב – למרות שעכשיו הוא בקושי, נמלט ללבן בחוסר כל – הכל לטובה. ויש כאן גם מסר לדורות, שגם כאשר נראה שבני ישראל בירידה, הרי לאחר זמן מתבררת העליה שנובעת מכך.
 
"והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה…" כאשר בניך יורדים והם כעפר, אז באה הברכה הגדולה ופרצת ימה וקדמה וכו'.
 
ד. רש"ר הירש מוסיף, שהסולם מבטא את הקשר שיש בין השמים לארץ, קרי בין העליונים לתחתונים. ישנו סולם מוצב, כלומר מישהו הציב אותו. הכוח העליון שהציב את הסולם מלמעלה, הציב אותו כך שראשו מגיע השמימה – הכוון של הסולם הוא עליה.
 
כל החיים מטרתם לעלות מהארץ ולהתרומם עד השמים. החיים אינם במישור, אלא התעלות!
 
ה. עפ"י המדרש שהראה לו את קרח שכתוב בו ותפתח הארץ את פיה, ואת משה שעלה לשמים, או את יונה שירד לתהומות ואת אליהו שעלה בסערה השמימה.
 
כוונת דברי המדרש, מסביר הרב שמעון שוואב זצ"ל, שהסולם מסמל את עתידו של עם ישראל שעשויים לרדת למקום הנמוך ביותר או לעלות למקום הגבוה ביותר.
 
ו. הסבר נוסף ישנו, שעלייתו הרוחנית של האדם היא בשלבים. שלב אחרי שלב כמו טיפוס בסולם, ולא בקפיצות גדולות לגובה או בקיצורי דרך.