חידון חרוזים ושמות לפרשת ויצא | ד"ר אמיר שוורץ

רחל ולאה בנות לבן ונשות יעקב

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

התבל היא מלוא עולם

בנוי משלבים

סולם

נרדם בלילה ותפסו אותו השרעפים

שרפים ויושבי מרומים

מלאכים

הלך לדרכו ואמר לו שלום

1 חלקי שישים מנבואה

חלום

הפגישה האחרונה גרמה לו אכזבה

עשויה מאבן לתת זכרון

מצבה

היא לא ראויה

לא אהובה

שנואה

הם אוכלים עשב בצמר מכוסים

מבני הצאן

כבשים

היה לו הרבה רצון

ולא בקר

צאן

הם חשבו שלהפגש היו אמורים

האתונות הן הנקבות של ה...

חמורים

אחרי מסע היו חלשים ורפים

עבודה זרה הם מסמלים

תרפים

השיג את כספו אחרי הרבה עמל

חיה לא טהורה

גמל

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות  

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

המסע התנהל בעצלתיים

קיבוץ בצפון

מחניים

לרכוש את המוצר היה בזבוז

שקד

לוז

הוא נכה מפני שהוא גידם

ישוב על פני ההר בדרך לארם

בני קדם

הוא גר ביהודה ושומרון מתנחל

אשה יקרה שמתה בלידתה

רחל

אחד ממלאכי אברהם רפאל

ישוב קרוב לפסגות

בית אל

להמריץ אותם זה לדרבן

הבכור

ראובן

כל שבוע עיתון שיוצא הוא שבועון

אחד משני עשר העצבני שבהם

שמעון

 

 

לבן

 

 

גלעד

 

 

ארם

 

 

חידון פרשת ויצא  תשעח

 

1

2

3

4

1

צ

פ

נ

ה

2

פ

ל

ג

נ

3

נ

ג

ב

ה

4

ה

נ

ה

נ

 

 

  1. ההיפך מהדרום
  2. סכסכן
  3. דרום הארץ
  4. הניד בראשו

פתרונות:

המאבק על הבכורה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אילו ואילו שואלות

היסטוריה בחיי אדם

תולדות

מדוע אתם מרעישים

נישנוש מתוק וטעים

עדשים

אין לי הרבה חשק

גנב לקח

עשק

עץ תמיר הוא הברוש

יין מתוק

תירוש

תמיד הן מאחרות

מהם שואבים מים

בארות

שאלה המארחת את האורח מה תשתה?

נשף או ארוחה חגיגית

משתה

יש נשר שמיים וגם עיט

לכידת חיה

ציד

למה אתם פזיזים?

ממני הצאן

עיזים

תורם למטרות טובות זו צדקה

צרחה מהלב

צעקה

רצה לשפץ ואף הצליח לתקן

לא צעיר ולא בוגר

זקן

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הולכים בגלל החום בעצלתיים

שכנתינו מדרום

מצרים

רבי עובדיה הוא מרן

עיר בצפון הארץ משם יצא אברהם

חרן

אלף גרם הם קילוגרם

עיר  בצפון ישראל ממקורות ילדות אבותינו

פדם ארם

חצי מחצי הוא רבע

עיר בדרום שמקורותיה בפרשה

באר שבע

הסנדלר הוא גם רצען

ארץ ישראל טרום יהודים היא

כנען

ממזער ומצמצם את פערים

ברכת ה' ליצחק

מאה שערים

מוביל הרכבת הוא הקטר

ממלכתו של אבימלך

גרר

צרח והשמיע קול זעקה

מגיבורות הפרשה

רבקה

מתחרט ומכה על חטא

משבעת עממי כנען

חת

הוא אח יצחק ישמעאל

קרוב משפחתה של רבקה

בתואל

 

 

חידון פרשת תולדות   תשעח

 

1

2

3

4

1

ח

נ

פ

נ

2

נ

ז

י

ד

3

פ

י

כ

ל

4

נ

ד

ל

נ

 

 

  1. תכונת אופי בעייתית
  2. מרק שעלה לעשו הרבה
  3. מלך חבר של יצחק
  4. בארות המים היו ה..... של יצחק ועבדיו

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.