דייג אוהב דגים? | אבי קלנר

"ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה"

כאשר אדם מצפה לדבר נכסף בכיליון עיניים, נדמה לו שהזמן חולף לאט יותר מתמיד. אם כן, מדוע אצל יעקב התורה מעידה "ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה", בזמן שניתן היה לצפות ששבע השנים יעברו לאיטן?

נתאר לעצמנו אדם היושב במסעדה ולשאלת המלצר מה הנך חפץ לאכול? הוא משיב "אני מאד אוהב דגים", המלצר נחפז אל המטבח להכין מנה דגים מפוארת. בשולחן ליד יושב לו סועד תמים השומע את הדו שיח ומבין לתומו מן השיחה שעוד רגע קט ישוב המלצר עם צנצנת ובתוכה דגי נוי והמזמין יתבונן בהנאה, יאכילם ואולי אף ישחק עמם. מה רבה הייתה תדהמתו בראותו את המלצר מגיח כשבידיו מגש ועליו דג צלוי ומתובל המונח על מצע ירקות, המזמין בראותו את הדג לא הסתיר את שביעות רצונו ומיד ביתר את הדג לחתיכות בעזרת סכינו תוך שהוא מכניס אל פיו לועס ובולע. הסועד התמים נחרד ופורץ בקול זעקה "כך עושים לאהובים?" הרי אם אתה אוהב את הדגים מדוע אתה אוכל אותם ומתענג מכך?

אכן צדק הסועד התמים אילו באמת אהב האיש את הדגים ודאי לא היה אוכל אותם, אלא שאת עצמו הוא אוהב ולפיכך הוא מפנק את עצמו במנת דגים העשויה היטב.

העולם טועה בהבנת המושג "אהבה", לאנשים נדמה ש"אהבה" פירושה תחושת נעימות הממלאת את האדם בהימצאו בחברת מי שמוגדר אצלו כאהובו. אך למעשה אין זה המושג "אהבה".

אהבה אמיתית היא זו אשר מעוררת את האדם להעניק לחברו עזרה, לשמחו ולהשפיע עליו נעימות וכל טוב. המילה "אהבה" נגזרת מלשון "הב"! ומי שמוצא באהבה מקור לסיפוק הנאתו בלבד אינו נחשב לאוהב אמיתי.

[אהבה שאינה תלויה בדבר שהיא אינה בטילה לעולם, פירושה ששניים הגיעו לקשר טוב ששניהם במעלת הנתינה וכל אחד חפץ רק להעניק לזולתו, זוהי ידידות אמת. אך כשכל אחד חושב על טובת עצמו ותובע מחברו תביעות שונות, אין זו ידידות אלא אהבה שהיא תלויה בדבר, ואהבה כזו אינה יכולה להחזיק מעמד כאשר יש שינוי באינטרסים. כך הדבר בין בני זוג וכך בין חברים]

טבע העולם כאשר אדם אוהב משהו ומשתוקק להשיגו, חשובים בעיניו ימים אחדים כנצח.

שונים הדברים באהבת יעקב לרחל, התורה מעידה שהייתה כאן אהבת אמת, אהבה שבה האוהב מחפש תדיר את הדרך וההזדמנות להעניק לשני ולא ליטול ממנו, ומכיוון שהייתה זו אהבה רוחנית טהורה ללא שמץ של פניה עצמית לפיכך היו בעיניו השנים הרבות כימים אחדים.

אחים יקרים!

בואו נתבונן ונתחזק במצוות "ואהבת לרעך כמוך" לאהוב ע"י נתינה לזולת (נתינה של "כמוך" – עד מצב שאנו מייחלים שיעניקו לנו במצב דומה.)

קיום המצווה ברמה והעוצמה הגדולה ביותר קיימת רק בין איש לאשתו!

Image