המעט קחתך את אישי | משה לוין

בפרשתנו, יעקב מגיע לבית לבן. ניתן לומר של"מזלו" הוא לא יודע מה הוא הולך לאכול ממנו.

אכן, ביתו הצעירה של לבן, רחל, יודעת בדיוק מי ומה הוא אביה... היא רואה את תעלוליו מהרגע הראשון שיעקב מגיע והיא שותקת...

היא רואה את המתנות שיעקב שולח לה ע"י לבן, וכיצד לבן אביה מוסר אותם ללאה. אבל היא שותקת. 7 שנים אורכת שתיקתה ואז היא מגיעה לשיאה.


הסיפור מתחיל כך: יעקב רועה הצאן של לבן, קלט שיש לו עסק עם רמאי. עלה במחשבתו שלבן עשוי להחליף את בנותיו ולהעמיד מתחת לחופה מישהי אחרת.

לכן הגה יעקב רעיון. הוא מסר סימנים לרחל וסיכם איתה: בהגיע עת החתונה תעשי את הדברים המסויימים הללו וכך אדע שזו את.

רחל רואה שאביה העריץ ששולט בבנותיו מכניס את אחותה לאה במקומה לחופה... היא יכולה להבליע חיוך בשקט ולחכות לרגע שיעקב יבקש מכלתו ההופכת להיות אשתו לעשות לו את הסימנים המסוכמים...

אבל, רחל יודעת שאחותה עומדת להיכלם קבל עם ועדה כאשר יעקב יראה שאינה הכלה המיועדת... ו.. היא מוסרת את סימניה ללאה!!!

היא נשרפת מבפנים לאחר 7 שנות ציפיה לנישואין, אבל היא לא תתן לאחותה להתבייש על לא עוול בכפה!


נתבונן מעט בהמשך דרכם.

סאת יסורי רחל לא מתמלאת. לאחר 7 שנות ציפיה נוספות, 14 שנה לאחר שהכירה את יעקב, היא נישאת לו גם. אך, לאה אחותה זוכה לבנים... אפילו השפחות זוכות לבנים. והיא עקרה!

באחד מהימים מגיע ראובן בן לאה עם דודאים מהשדה. הדודאים ידועים כמסייעים לפריון.

רחל פוגשת בו ומבקשת מלאה: תני נא לי מדודאי בנך...

עונה לה לאה: המעט לקחתך את אישי, את רוצה גם את דודאי בני...??? לא מספיק שלקחת ממני את בעלי... את לא מתביישת לבקש ממני את דודאי בני???


ואנו תמהים! לאה? כיצד זה את מדברת? והרי רק בזכות רחמנותה של אחותך את נשואה ליעקב! אם היא לא היתה עושה עימך חסד בלתי נתפס, הלוא עד היום היית רווקה בבית אביך או... נשואה לעשיו כמו שריננו הבריות...

התמיהה עצומה!

אלא ההסבר הוא: כאשר רחל מסרה את סימניה ללאה, היא לא אמרה לה דברים כהוויתם. היא לא גלתה את אוזני לאה שאלו סימנים שמסר לה יעקב.


היא לחשה על אוזן אחותה: כך מתנהגת כל כלה... ומסרה לה את הסימנים.

לאה לא ידעה עד סוף חייה שרחל מסרה לה סימנים.

עד כדי כך מגיעה גדולתה של רחל!!!

ומאיפה יש לרחל כאלו כוחות?

רחל יודעת שלא לבן ולא אף בן אדם, רמאי ומתוחכם ככל שיהיה, לא יכול לשנות את התוכניות שרקם לה בורא העולם. הקב"ה מעל לכל תכסיסי לבן המלוכלכים. הידיעה הזו נותנת לרחל את הכח להאמין, שמעשה החסד הגדול במסירת הסימנים ללאה לא יקח ממנה שום דבר שמגיע לה.

Image