חידון חרוזים מקומות- שמות לפרשת וישלח | ד"ר אמיר שוורץ

פגישת עשיו ויעקב הוא ישראל אחרי שנות פרידה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עבד עם פלך וכישור

מהבקר

 

ביחד נאמרו שמור וזכור

הוא עובד בפרך

 

שלום אמר והיד לא יבשה

היא  תמימה ולפעמים אבודה

 

יצא להמתין הרבה בתחנות

פלגאת הנות היא מילה נרדפת

 

את העיר הלכתי רגלי

מוטי ועץ שלי

 

היא עובדת ועוזרת השפחה

מסוגי הקרבן בעת הצהריים

 

הוא בריא תודה לאל

פעם ראשונה נקרא כך במקרא

 

שבט שנחצה לשניים מנשה

אסור אותו לאכול

 

יש קיבוץ בצפון בית השיטה

מטבע עובר לסוחר מקראי

 

לעולם תנשב הרוח

עליו מקריבים קרבן

 

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות  

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר מקראית שלא נשאר כלום היא סדום

הרים במערב הירדן בדרום

 

מי שהפריע הוא לו העיר

הר על שמו של עשיו

 

אמר הליצן החיים הם צחוק

נחל משמעותי אותו עבר יעקב

 

מישהו אמר לשני ישמרך האל

אחת מנקודות המסע של יעקב

 

אמר המפקד לחייליו אני איתכם

מגוף האדם חלק לא מבוטל

 

אחד המאכלים הטעימים נקרא קיווי

מעממי הארץ

 

הוא בוכה על כל שטות

מקום שגם מצבה

 

בחרתי שם מקסים לביתי דברת

שם מתה בדרכה ולידת בנה

 

אחרי מאבק ממשוך הוא נכנע

הפלשתים באים משם

 

האיש היה מנוון ומסואב

מבני לוט שהפכו לעם

 

 

 

חידון פרשת ויצא  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. בירה ערבית
  2. רכושני ( 2,2,)
  3. עץ תחתיו נקברה דברה
  4. ביתו של יעקב

פתרונות:

פגישת עשיו ויעקב הוא ישראל אחרי שנות פרידה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עבד עם פלך וכישור

מהבקר

שור

ביחד נאמרו שמור וזכור

הוא עובד בפרך

חמור

שלום אמר והיד לא יבשה

היא  תמימה ולפעמים אבודה

כבשה

יצא להמתין הרבה בתחנות

פלגאת הנות היא מילה נרדפת

מחנות

את העיר הלכתי רגלי

מוטי ועץ שלי

מקלי

היא עובדת ועוזרת השפחה

מסוגי הקרבן בעת הצהריים

מנחה

הוא בריא תודה לאל

פעם ראשונה נקרא כך במקרא

ישראל

שבט שנחצה לשניים מנשה

אסור אותו לאכול

גיד הנשה

יש קיבוץ בצפון בית השיטה

מטבע עובר לסוחר מקראי

מאה קשיטה

לעולם תנשב הרוח

עליו מקריבים קרבן

מזבח

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר מקראית שלא נשאר כלום היא סדום

הרים במערב הירדן בדרום

אדום

מי שהפריע הוא לו העיר

הר על שמו של עשיו

שעיר

אמר הליצן החיים הם צחוק

נחל משמעותי אותו עבר יעקב

יבוק

מישהו אמר לשני ישמרך האל

אחת מנקודות המסע של יעקב

פניאל

אמר המפקד לחייליו אני איתכם

מגוף האדם חלק לא מבוטל

שכם

אחד המאכלים הטעימים נקרא קיווי

מעממי הארץ

חיוי

הוא בוכה על כל שטות

מקום שגם מצבה

אלון בכות

בחרתי שם מקסים לביתי דברת

שם מתה בדרכה ולידת בנה

אפרת

אחרי מאבק ממשוך הוא נכנע

הפלשתים באים משם

תמנע

האיש היה מנוון ומסואב

מבני לוט שהפכו לעם

מואב

 

 

חידון פרשת ויצא  תשעח

 

1

2

3

4

1

ר

י

א

ד

2

י

ש

ל

י

3

א

ל

ו

נ

4

ד

י

נ

ה

 

 

  1. בירה ערבית
  2. רכושני ( 2,2,)
  3. עץ תחתיו נקברה דברה
  4. ביתו של יעקב

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.