כיצד מגיב יוסף לבקשתו של אביו? | הרב עזריאל יונה

בפרשת וישב אנו נתקלים בסיפור הגדול של יוסף ואחיו.

הסיפור מתחיל אמנם בפרשת וישב, אך ממשיך בפרשות הבאות – מקץ, ויגש, ויחי. מסיפור מכירתו של יוסף דרך השהות שלו במצרים, ועד לפגישתו עם אחיו.

יוסף נקרא כידוע 'יוסף הצדיק' וגם נכנס לאושפיזין – מנהיגי האומה, אברהם יצחק יעקב יוסף משה אהרן ודוד.

הרב ישראל לאו מבקש להבחין במילה אחת מרתקת שמופיעה בתחילת הפרשה.

יוסף במתח נוראי עם אחיו. הם קינאו בו – הוא הבן של רחל האשה האהובה שמתה בדרך בבית לחם.

בנימין הוא תינוק אתו אין חשבונות. אבל יוסף הוא חכם.

הוא בן 17, היחידי שלומד תורה עם אביו בחברון – הם רועי צאן ובקר בשכם. אנחנו יודעים את המרחק מדרום יהודה לצפון השומרון.

יעקב שביקש לישב בשלווה בארץ מגורי אביו קורא ליוסף ומבקש ממנו: 'לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן והשיבני דבר'. יעקב לא יודע שהשליחות הזו משמעה היא פרידה ל-22 שנים.

וכידוע, אחיו לא מדברים אתו ולא יכולים השיבו לשלום, מקנאים בו על חלומותיו וכו'. יוסף יודע שהוא מסכן את החיים שלו בשליחות הזו, הוא יודע שהאחים זוממים להרוג אותו.

הוא יכל לומר – אבא כואב לי הראש, הבטן, אני עסוק כרגע... צריך לזכור שהם היו בעלי יכולת, יכלו לשלוח את אחד המשרתים או העוזרים.

אך יוסף ברגע ששומע את בקשת האב 'לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן והשיבני דבר', הוא אומר מילה אחת:

הנני.

ה'הנני' של יוסף בשביל כיבוד אב, הוא סמל לדורות של 'הנני', של אנשים שהולכים אל הסכנה, של אנשים שיש להם כיבוד אב בליבם הכולל גם את כיבוד האב שבשמים.

ה'הנני' הקודם שייך לאברהם אבינו.

כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו להקריב את בנו את יחידו, את הדבר לו המתין כל כך הרבה שנים הוא גם מגיב במילה אחת:

הנני.

זוהי התגובה של גיבורי וקדושי ישראל. ה'הנני' הזה הוא הנר שלאורו צעדו עם ישראל במשך הדורות גם לאור קשיים ומסירות נפש.