חידון חרוזים ומילים וישב | ד"ר אמיר שורץ

מכירת יוסף וירידה למצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

שמות מההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

המפקד ציווה : גש הלום

חזיון לילה

 

נאמר: לא תאכל כל רמש

לוהטת ומקור חיות על פני האדמה

 

האיש כל היום שמח

מתמלאת ונגרעת כל חודש

 

החיילים היו בלילה במארבים שוכבים

הבטחה לאברהם שיהיו כמוהם צאצאים

 

הקב"ה עיניו אלינו מתבוננות ממרומים

קבוצות של דגן בשדה

 

לפני עיוור לא תיתן מכשול

תמלוך ותשלוט

 

לקחתי אותכם לעם מפני מה שהינכם

עיר בשומרון

 

טוב חיי ממותן

אליו היה אמור להגיע יוסף(2)

 

המעטפה הגיעה לנמען

משבעת עממי ארץ ישראל

 

לצערי, כל מה שנאמר נשאר בגדר רצון

מקצוע מכובד בעבר במקרא(2)

 

 

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. בגללה הייתה מכירת יוסף
  2. חושב עמוק
  3. האיש שמקנאים בו
  4.  שייך לזרוע וליד

 

 

 

 

 

מילים סמויות בסיפור שלפנינו המילים נמצאות בסוף הדרשה

וישב- "וחטאתי נגדי תמיד"

"דבר תורה לשבת וישב". מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?! למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!...

וחטאתי נגדי תמיד

 

"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

כל מכירת יוסף ושיעבוד מצרים התחיל מלשון הרע :"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

הגמרא (במסכת שבת דף י): מביאה:

ואמר רבא בר חסיא אמר רב בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב' סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים... גם החכם שלוי חפש בפרשה את יסודות הקנאה ומצא. ומה מצא שיעקב נתן בגד ולבוש לבנו בהעדפה על אחיו.ומה קרה חלה השתלשלות חמורה עד כמעט רצח יוסף.וברגע של חסד טוב קטנה ידו של ראובן להצילו ויהודה מכרו למצרים.

 

ערוגות הבושם (בדרשה לשובבי"ם) שואל שתי שאלות:

 

מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!

 

 

חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?!

האחים לא יכלו להכיל המשמעות של הקנאה ונטשו את יוסף. והאחים  כולם למרות הכל את יוסף אהבו יצאו לבית האב לספר את אשר אירע

 

והוא מתרץ:

אלא יעקב שם לו בקצה השרוולים חתיכות ממשי. חז"ל מבארים על הפסוק (ישעיהו מ"א, י"ד): "אל תראי תולעת יעקב" למה עם ישראל נמשל לתולעת (משי)? אומרת הגמרא מה תולעת כוחה בפיה אף ישראל כוחם בפיהם (תפילה, לשון הרע, ניבולי פה) היא יכולה למוטט ארזים בפיה הקטן ומאידך מאותו פה קטן לתפור בגד ממשי למלכים. גם אחורי הגב יעטה על לשונו  רק אמת. ותמיד דבריו יהיו באמת חתומה ולשון חיובית. וראיני מה יצא לבני מינו של אדם שדיבר לשון הרע.

רצה יעקב אבינו ללמד את יוסף כלל: הפה שלך יכול למוטט משפחה שלימה או ביכולתך ע"י פיך "לתפור בגד לקדוש ברוך הוא", ולכן שם לו את זה על השרוולים בחינת: "וחטאתי נגדי תמיד" שיזכור מה יכול לקרות...

 

ולמה שני סלעים מילת? להורות מה שאומרת הגמרא: "מילה בסלע - שתיקה בתרי". על כל מילה שאתה מוציא כנגדה על שתיים אחרות תשתוק...

 

זהו שאמר שלמה: "כחוט השני שפתותיך" – מתי פיך אורג חוטי משי לה'? כאשר "ומדברך נאוה" כאשר דיבורך הם תשבחות לה'...

ומי שדובר לשון הרע זעם וסורר יהיו מקומו בעולם הזה ובעולם הבא. וכדאי דרי סמוך ליד בעל לשון הרע, להתרחק ממנו. וכיום שיש בעולם גם מחשב אינטרנט, רשתות חברתיות יש צורך בשרי רב אשי ימין גדולה מרחיקה שמאל מרכלת. וגם אם הגוף מבריק  זיטון ( אסימון) יטמא אותך אם דיברת לשון הרע. ואף רב אסי יברר הנושא ותהי תרומת לשון הרע בעייתית שנאמר לשון הרע לא מדבר אלי . גם אם הנהך יושב במעגל החברים ומדברים לשון הרע תתרחק. אם מהחבורה תתרחק ולא תשאר יהיה חלקך בעולם הזה ובעולם הבא במקום טוב. אל תצפו רחוק אם תהיו חלק מלשון הרע.

ואמרו בדרך צחות:

למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד? שעל כל מילה שאתה מוציא מהפה, תקשיב באוזניך לשתי מילים אחרות תחילה...

 

מהפרשה : ויחפש בגדול החל, ובקטן כילה, ויצא הגביע באמתחת בנימין.

אקטואליה: אידריס, סייבר, שיימינג, ברייקזיט

מההפטרה :עמוס, עגלה, אריה, צפור

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

פתרון חידון חרוזים ומילים פרשת  וישב    תשע"ט

מכירת יוסף וירידה למצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

שמות מההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

המפקד ציווה : גש הלום

חזיון לילה

חלום

נאמר: לא תאכל כל רמש

לוהטת ומקור חיות על פני האדמה

שמש

האיש כל היום שמח

מתמלאת ונגרעת כל חודש

ירח

החיילים היו בלילה במארבים שוכבים

הבטחה לאברהם שיהיו כמוהם צאצאים

כוכבים

הקב"ה עיניו אלינו מתבוננות ממרומים

קבוצות של דגן בשדה

אלומים

לפני עיוור לא תיתן מכשול

תמלוך ותשלוט

תמשול

לקחתי אותכם לעם מפני מה שהינכם

עיר בשומרון

שכם

טוב חיי ממותן

אליו היה אמור להגיע יוסף(2)

עמק דותן

המעטפה הגיעה לנמען

משבעת עממי ארץ ישראל

כנען

לצערי, כל מה שנאמר נשאר בגדר רצון

מקצוע מכובד בעבר במקרא

רועה צאן

 

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

פ

ס

י

מ

2

ס

ב

ו

ר

3

י

ו

ס

פ

4

מ

ר

פ

ק

 

 

  1. בגללה הייתה מכירת יוסף
  2. חושב עמוק
  3. האיש שמקנאים בו
  4.  שייך לזרוע וליד

 

מילים סמויות בסיפור שלפנינו המילים נמצאות בסוף הדרשה

וישב- "וחטאתי נגדי תמיד"

"דבר תורה לשבת וישב". מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!... חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?! למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד?!...

וחטאתי נגדי תמיד

 

"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

כל מכירת יוסף ושיעבוד מצרים התחיל מלשון הרע :"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

 

הגמרא (במסכת שבת דף י): מביאה:

ואמר רבא בר חסיא אמר רב בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל ב' סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים... גם החכם שלוי חפש בפרשה את יסודות הקנאה ומצא. ומה מצא שיעקב נתן בגד ולבוש לבנו בהעדפה על אחיו.ומה קרה חלה השתלשלות חמורה עד כמעט רצח יוסף.וברגע של חסד טוב קטנה ידו של ראובן להצילו ויהודה מכרו למצרים.

 

ערוגות הבושם (בדרשה לשובבי"ם) שואל שתי שאלות:

 

מדוע עשה לו יעקב כתונת פסים וכי לא ידע שיהיה מלחמת אחים?! הרי מפורש בתורה: "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם... וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים" רואים מסדר השתלשלות האירועים שיעקב עשה את הכותונת אחרי ששמע מיוסף לשון הרע, מדוע הבעיר את קנאתם?!

 

 

חז"ל קבעו שהמשקל היה שני סלעים, אך המהרש"א מבאר שמשני סלעים לא יכולים לייצר בגד, שכן זהו משקל זעום?!

האחים לא יכלו להכיל המשמעות של הקנאה ונטשו את יוסף. והאחים  כולם למרות הכל את יוסף אהבו יצאו לבית האב לספר את אשר אירע

 

והוא מתרץ:

אלא יעקב שם לו בקצה השרוולים חתיכות ממשי. חז"ל מבארים על הפסוק (ישעיהו מ"א, י"ד): "אל תראי תולעת יעקב" למה עם ישראל נמשל לתולעת (משי)? אומרת הגמרא מה תולעת כוחה בפיה אף ישראל כוחם בפיהם (תפילה, לשון הרע, ניבולי פה) היא יכולה למוטט ארזים בפיה הקטן ומאידך מאותו פה קטן לתפור בגד ממשי למלכים. גם אחורי הגב יעטה על לשונו  רק אמת. ותמיד דבריו יהיו באמת חתומה ולשון חיובית. וראיני מה יצא לבני מינו של אדם שדיבר לשון הרע.

רצה יעקב אבינו ללמד את יוסף כלל: הפה שלך יכול למוטט משפחה שלימה או ביכולתך ע"י פיך "לתפור בגד לקדוש ברוך הוא", ולכן שם לו את זה על השרוולים בחינת: "וחטאתי נגדי תמיד" שיזכור מה יכול לקרות...

 

ולמה שני סלעים מילת? להורות מה שאומרת הגמרא: "מילה בסלע - שתיקה בתרי". על כל מילה שאתה מוציא כנגדה על שתיים אחרות תשתוק...

 

זהו שאמר שלמה: "כחוט השני שפתותיך" – מתי פיך אורג חוטי משי לה'? כאשר "ומדברך נאוה" כאשר דיבורך הם תשבחות לה'...

ומי שדובר לשון הרע זעם וסורר יהיו מקומו בעולם הזה ובעולם הבא. וכדאי דרי סמוך ליד בעל לשון הרע, להתרחק ממנו. וכיום שיש בעולם גם מחשב אינטרנט, רשתות חברתיות יש צורך בשרי רב אשי ימין גדולה מרחיקה שמאל מרכלת. וגם אם הגוף מבריק  זיטון ( אסימון) יטמא אותך אם דיברת לשון הרע. ואף רב אסי יברר הנושא ותהי תרומת לשון הרע בעייתית שנאמר לשון הרע לא מדבר אלי . גם אם הנהך יושב במעגל החברים ומדברים לשון הרע תתרחק. אם מהחבורה תתרחק ולא תשאר יהיה חלקך בעולם הזה ובעולם הבא במקום טוב. אל תצפו רחוק אם תהיו חלק מלשון הרע.

ואמרו בדרך צחות:

למה ברא ה' שתי אוזניים ופה אחד? שעל כל מילה שאתה מוציא מהפה, תקשיב באוזניך לשתי מילים אחרות תחילה...

 

מהפרשה : ויחפש בגדול החל, ובקטן כילה, ויצא הגביע באמתחת בנימין.

אקטואליה: אידריס, סייבר, שיימינג, ברייקזיט

מההפטרה :עמוס, עגלה, אריה, צפור

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.