כבוד השר? | מערכת האתר

פרשת השבוע וישב, מסופר על שר המשקים ושר האופים  שחטאו למלך מצרים. בחרנו להביא את קטע מספרו של הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל. :

  

"בפסוק הראשון הם קרויים בפשטות משקה והאפה, ואילו בפסוק השני – שר המשקים, שר האופים.

הרי כאן כל הלעג והבוז שבאותה שררה.

כלפי מטה, ביחס לעם, הרי הוא שר, אך כלפי מעלה אינו אלא עבד עבדים, גרוע ממנקה הרחובות.

דוקא מפני ש'מעלת השררה' הצטמצמה בכבוד הנעלה, למזוג את הכוס למלך ולהגיש לו מיני מתיקה, הוה אומר ביחס האישי שבין המלך לבין העבד השר, דוקא משום כך הוא עבד עבדים ותלוי כולו בחסד המלך.

המלך שליט על חירותו וחייו של ה'שר', כדך שהוא שולט על עבדו הקנוי לו.

המלך אינו רואה בו את השר אלא את האופה והמשקה, הוא אדונו, ובשעה שה'אדון' קוצף", חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, "בשעה שה'אדון' קוצף, הרי העבד סופג בעיטה ומושלך לכלא". 

 

שבת שלום!