חידות ותשבצים לפרשת משפטים | ד"ר אמיר שוורץ

משפטים

רמה בינונית קלה

 

 1. גם פרשת משפטים ניתנה מהר זה
 2. מברכות הקב"ה לישראל ________ בקרב הארץ
 3. השור המועד הוא _____ 3 פעמים
 4. נביא מתרי עשר

 

1

2

3

4

1

ס

י

נ

י

2

י

ד

ג

ו

3

נ

ג

ח

נ

4

י

ו

נ

ה

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

כסף עתיק וחדש

לא כבדים

אוספים בו חפצים

שימי על המאזניים

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

חשובי העם

הולך אחרי

נמצא ברשותי

שוע וחשוב

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

נדר

שלפוחית

לא שש ולא חמש

לא חודש לא שנה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

היגיון "רצוף"

החידה

דין מלא המים

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

ראשון הילדים

 

מושב בעמק בית שאן

 

... תחת

 

365 ימים

 

נכנס ליהדות

 

יושבת במקום

 

קושי

 

זבח לה'

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. השלישי  שבחבורה
 2. צד בים
 3. מהמזלות
 4. גוש קרח
 5. מחזיק בידי הנס
 6. חלק מחכה
 7. אסור יחד באכילה

 

הכין:  ד"ר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרונות משפטים

רמה בינונית קלה

 

 1. גם פרשת משפטים ניתנה מהר זה
 2. מברכות הקב"ה לישראל ________ בקרב הארץ
 3. השור המועד הוא _____ 3 פעמים
 4. נביא מתרי עשר

 

1

2

3

4

1

ס

י

נ

י

2

י

ד

ג

ו

3

נ

ג

ח

נ

4

י

ו

נ

ה

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

כסף עתיק וחדש

לא כבדים

אוספים בו חפצים

שימי על המאזניים

 

הפתרון

שקלים

קלים

שקים

שקלי

2

הגדרה

חשובי העם

הולך אחרי

נמצא ברשותי

שוע וחשוב

 

הפתרון

אצילי

צילי

אצלי

אציל

3

הגדרה

נדר

שלפוחית

לא שש ולא חמש

לא חודש לא שנה

 

הפתרון

שבועה

בועה

שבעה

שבוע

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

 

היגיון "רצוף"

החידה

דין מלא המים משפטים = משפט+ ים

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

בכור

ראשון הילדים

ביכורה

מושב בעמק בית שאן

שן

... תחת

שנה

365 ימים

גר

נכנס ליהדות

גרה

יושבת במקום

עול

קושי

עולה

זבח לה'

 

 

פירמידה

1

ג

 

2

ד

ג

 

3

ג

ד

י

 

4

ג

ל

י

ד

 

5

ב

ד

ג

ל

י

 

6

ח

ב

ל

ד

י

ג

 

7

ג

ד

י

ב

ח

ל

ב

 

 

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ