חידון חרוזים ושמות פרשת משפטים תשע"ח | ד"ר אמיר שוורץ

מצוות הבונות את העם

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

איש חייל הוא גיבור

מארבעה אבות נזיקין

 

שי עגנון : והיה עקוב למישור

מן הבקר

 

האשה כעסה ובו גערה

מעלה גירה

 

הוא ראה את הזר ושאל מנין?

יש לכל אדם כאילו 2

 

ברוב כעסו אותו דקר

משפחת בעלי חיים מתורבתים

 

הבדחן היה מלא חוש הומור

אוזניו גדולות ולא חכם גדול

 

הלילה ירד הוא נמלא בפחד

בגלל תאוות הבצע הסתבך ב....

 

אמרה האם לבנה תתבגר

הצטרף לעם היהודי

 

האימהות על בניהם חסות

בחג הפסח

 

שלח ביד תשלח

כרוב

 

היה הולך לו בשלוה

יגר סהדותא

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת משפטים וההפטרה

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ישראל היה לבוש אפודה

בכיר האחים

 

הוא נסע בהילוך אחורי

משבעת העממים

 

המוצא שלו היה רוסי

משבעת העממים

 

הציון שלו היה חיובי

משבעת העמים

 

המוסכניק היה כולו שמנוני וגריזי

משבעת העממים

 

הטיול היה מלמד וחוויתי 

משבעת העממים

 

המודרך רצה להיות כמוני

מהעמים השכנים

 

המוצר נמכר על ידו בבלעדי

משכנינו בצפון

 

תחזיר לי את אוצרי

שכינו בדרום

 

זה בפסח אוכלים המרור

חופש וקראת..... בארץ

 

 

 

חידון פרשת משפטים  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. הוא עבד והיא .......
  2. לא נותר ממנו שריד ו........
  3. יצא לחופשי.........
  4. אמר משה לעוזרו .... הגופה של המצרי

תפזורת מילים – פרשת משפטים

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

מ

ב

ל

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ש

צ

ש

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

ל

ח

מ

פ

ז

ו

מ

ק

ל

ל

ר

ט

נ

א

ל

ו

ק

י

כ

ר

א

מ

י

ש

י

מ

ת

פ

ש

ר

ו

י

צ

ה

ר

ל

מ

י

ר

ע

י

נ

ת

ח

ת

ע

י

נ

י

כ

מ

ל

ב

י

ת

מ

ר

ח

מ

ר

ת

מ

ש

ו

ח

ד

מ

ח

ס

ו

ב

ה

ר

נ

י

פ

ש

מ

ו

מ

ת

מ

ר

ת

י

ע

ב

ב

ה

כ

ה

ד

מ

ש

פ

ט

י

מ

ו

ת

י

י

ל

ש

ש

ח

נ

ל

ק

ר

ז

צ

נ

ס

מ

ב

כ

ש

מ

ו

ר

ב

א

ו

ר

ב

ק

ר

ת

א

ל

ו

ב

ש

ה

ה

ז

נ

ח

א

א

ה

י

נ

ד

ב

ת

ו

ל

ה

י

נ

ד

 

 

משפטים, שן תחת שן עבד, מרצע, מזוזה, מקלל, פלילים, עין תחת עין, בתולה, מכשפה,  כלב, שחד, , הכה, אורב,

 

תפזורת הגיון  קשה   חיות בפרשה

נ

א

ג

ח

ע

ל

י

ת

מ

כ

י

כ

ר

מ

נ

ו

ר

 

ש

ל

מ

ר

כ

ו

ו

ת

ג

ש

ב

ב

נ

ש

פ

ר

ה

א

ד

ו

מ

ה

ל

נ

ר

ר

ל

מ

ר

ר

ת

מ

פ

ש

ה

ת

י

ו

ז

צ

י

ו

ז

ק

פ

ר

ם

ד

ע

פ

ר

ת

 

 

 

.... לא יחרץ לשונו, ... גרם, מהבקר הגבר, בקר מטהר,  מהצאן קטן עדיין,

 

 

מספרים בפרשה

 

י

ת

מ

כ

נ

א

ג

ח

ע

ל

ר

צ

ש

ל

י

ח

מ

ש

נ

ו

ג

ש

ב

ב

מ

ר

כ

ל

ו

ת

ד

ו

מ

ה

נ

ש

ל

ש

י

מ

ר

ר

ת

מ

ל

ב

ר

ר

ל

מ

ז

צ

א

ר

ב

ע

ה

ת

י

ו

ע

פ

ר

ת

ז

ק

פ

ר

ם

ד

 

 

עשרות היחיד בפרשה, מספר חשוב, איזוגי שני במספרים, זוגי שני במספרים, חצי ממנין.

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פתרונות חידון חרוזים  ושמות פרשת משפטים  תשע"ח

מצוות הבונות את העם

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

איש חייל הוא גיבור

מארבעה אבות נזיקין

בור

שי עגנון : והיה עקוב למישור

מן הבקר

שור

האשה כעסה ובו גערה

מעלה גירה

פרה

הוא ראה את הזר ושאל מנין?

יש לכל אדם כאילו 2

עין

ברוב כעסו אותו דקר

משפחת בעלי חיים מתורבתים

בקר

הבדחן היה מלא חוש הומור

אוזניו גדולות ולא חכם גדול

חמור

הלילה ירד הוא נמלא בפחד

בגלל תאוות הבצע הסתבך ב....

שוחד

אמרה האם לבנה תתבגר

הצטרף לעם היהודי

גר

האימהות על בניהם חסות

בחג הפסח

מצות

שלח ביד תשלח

כרוב

מלאך

היה הולך לו בשלוה

יגר סהדותא

מצבה

 

 

מקומות  ושמות בפרשת משפטים וההפטרה

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

ישראל היה לבוש אפודה

בכיר האחים

יהודה

הוא נסע בהילוך אחורי

משבעת העממים

אמורי

המוצא שלו היה רוסי

משבעת העממים

יבוסי

הציון שלו היה חיובי

משבעת העמים

חיוי

המוסכניק היה כולו שמנוני וגריזי

משבעת העממים

פריזי

הטיול היה מלמד וחוויתי 

משבעת העממים

חיתי

המודרך רצה להיות כמוני

מהעמים השכנים

עמוני

המוצר נמכר על ידו בבלעדי

משכנינו בצפון

גלעדי

תחזיר לי את אוצרי

שכינו בדרום

מצרי

זה בפסח אוכלים המרור

חופש וקראת..... בארץ

דרור

 

 

חידון פרשת משפטים  תשעח

 

1

2

3

4

1

ש

פ

ח

ה

2

פ

ל

י

ט

3

ח

י

נ

מ

4

ה

ט

מ

נ

 

 

  1. הוא עבד והיא .......
  2. לא נותר ממנו שריד ו........
  3. יצא לחופשי.........
  4. אמר משה לעוזרו .... הגופה של המצרי

תפזורת מילים – פרשת משפטים

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

מ

ב

ל

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ש

צ

ש

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

ל

ח

מ

פ

ז

ו

מ

ק

ל

ל

ר

ט

נ

א

ל

ו

ק

י

כ

ר

א

מ

י

ש

י

מ

ת

פ

ש

ר

ו

י

צ

ה

ר

ל

מ

י

ר

ע

י

נ

ת

ח

ת

ע

י

נ

י

כ

מ

ל

ב

י

ת

מ

ר

ח

מ

ר

ת

מ

ש

ו

ח

ד

מ

ח

ס

ו

ב

ה

ר

נ

י

פ

ש

מ

ו

מ

ת

מ

ר

ת

י

ע

ב

ב

ה

כ

ה

ד

מ

ש

פ

ט

י

מ

ו

ת

י

י

ל

ש

ש

ח

נ

ל

ק

ר

ז

צ

נ

ס

מ

ב

כ

ש

מ

ו

ר

ב

א

ו

ר

ב

ק

ר

ת

א

ל

ו

ב

ש

ה

ה

ז

נ

ח

א

א

ה

י

נ

ד

ב

ת

ו

ל

ה

י

נ

ד

 

 

משפטים, שן תחת שן עבד, מרצע, מזוזה, מקלל, פלילים, עין תחת עין, בתולה, מכשפה,  כלב, שחד, , הכה, אורב,

 

תפזורת הגיון  קשה

 

חיות בפרשה

נ

א

ג

ח

ע

ל

י

ת

מ

כ

י

כ

ר

מ

נ

ו

ר

 

ש

ל

מ

ר

כ

ו

ו

ת

ג

ש

ב

ב

נ

ש

פ

ר

ה

א

ד

ו

מ

ה

ל

נ

ר

ר

ל

מ

ר

ר

ת

מ

פ

ש

ה

ת

י

ו

ז

צ

י

ו

ז

ק

פ

ר

ם

ד

ע

פ

ר

ת

 

 

כלבה, שור, חמור, שה, פרה אדומה, פרה,

 

.... לא יחרץ לשונו, ... גרם, מהבקר הגבר, בקר מטהר,  מהצאן קטן עדיין,

 

 

 

 

 

 

 

מספרים בפרשה

 

י

ת

מ

כ

נ

א

ג

ח

ע

ל

ר

צ

ש

ל

י

ח

מ

ש

נ

ו

ג

ש

ב

ב

מ

ר

כ

ל

ו

ת

ד

ו

מ

ה

נ

ש

ל

ש

י

מ

ר

ר

ת

מ

ל

ב

ר

ר

ל

מ

ז

צ

א

ר

ב

ע

ה

ת

י

ו

ע

פ

ר

ת

ז

ק

פ

ר

ם

ד

 

 

עשרות היחיד בפרשה, מספר חשוב, איזוגי שני במספרים, זוגי שני במספרים, חצי ממנין.

 

 

שלשים, שבע, שלש, ארבע, חמש.

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.