פרשת מטות

חידות ותשבצים לפרשת מטות מסעי
ד"ר אמיר שוורץ
בין כעס לתוכחה
הרב עזריאל יונה
מה הקשר בין הדודאים שמצא ראובן לארץ בני גד ובני ראובן?
הרב עזריאל יונה
מלחמה ללא פשרות
עלון בית דוד
חידוני פרשת מטות
ד"ר אמיר שוורץ
מלחמת מדיין למול מלחמת עמלק
בעז מלט
מדוע לא יצא משה בעצמו למלחמת מדין?
הרב עזריאל יונה
התנחלות חדשה בגלעד: חוות יאיר
אליעזר היון
חיבור לקדושה
עלון בית דוד