חידוני פרשת מטות | ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

  1. חס
  2. חושב ומדבר ברור
  3. לחם....
  4. הפרשה שלנו וגם מקלות

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

שבועה

גר

מקור אור

זז מז

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

שלל

לו נותנים שירות

לא מתוק

ראשו ערפו

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

סייגים

שוהות

ליד הנחל

סגרו שטח

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

קלף גבוה עם תו נגינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת מטות

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.מילת תנאי

2.הביטו

3.לא שמרני

4.בכור האחים

5.עירוני

6.ריבוני

 

 

 

חידוני פרשת מטות

 פתרונות

  קל בינוני

  1. חס
  2. חושב ומדבר ברור
  3. לחם....
  4. הפרשה שלנו וגם מקלות

 

 

1

2

3

4

1

מ

ר

ח

מ

2

ר

ה

ו

ט

3

ח

ו

ק

ו

4

מ

ט

ו

ת

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

שבועה

גר

מקור אור

זז מז

 

הפתרון

נדר

דר

נר

נד

2

הגדרה

שלל

לו נותנים שירות

לא מתוק

ראשו ערפו

 

הפתרון

מלקוח

לקוח

מלוח

מלקו

3

הגדרה

סייגים

שוהות

ליד הנחל

סגרו שטח

 

הפתרון

גדרות

דרות

גדות

גדרו

 

 

 

מילת הגיון

קשה

קלף גבוה עם תו נגינה

א

ס

ר

ה

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת מטות

1

א

ו

 

 

 

 

 

2

ר

א

ו

 

 

 

 

3

נ

א

ו

ר

 

 

 

4

ר

א

ו

ב

ן

 

 

5

א

ו

ר

ב

נ

י

 

6

ס

ו

ב

ר

א

נ

י

 

 

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ