חידות ותשבצים לפרשת מטות מסעי | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשות מטות מסעי

 1. ישוב
 2. מהרי עבר הירדן הצפוני מרכזי
 3. מישובי עבר הירדן
 4. ראובן בגלל ...... נשארו שם.

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מתכת יקרה לטהר

תן

ניגר

כינוי לרומז

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מבני מנשה

כן יהי רצון ( ר"ת)

מודע

הרש שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

והרגוהו ב....

צאצא

להיכן

ענף עבה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

הביטו בילוד

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת הפרשות

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. שכל
 2. סמובר
 3. לא קרים
 4. עליצים
 5. מדברים לתומם
 6. אחוז מן.........( לא' ל')

הכין: ד"ר אמיר שורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשות מטות מסעי

 1. ישוב
 2. מהרי עבר הירדן הצפוני מרכזי
 3. מישובי עבר הירדן
 4. ראובן בגלל ...... נשארו שם.

 

1

2

3

4

1

י

ג

י

ע

2

ג

ל

ע

ד

3

י

ע

ז

ר

4

ע

ד

ר

ו

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מתכת יקרה לטהר

תן

ניגר

כינוי לרומז

 

הפתרון

זהב

הב

זב

זה

2

הגדרה

מבני מנשה

כן יהי רצון ( ר"ת)

מודע

הרש שלי

 

הפתרון

מכיר

כיר

מכר

מכי

3

הגדרה

והרגוהו ב....

צאצא

להיכן

ענף עבה

 

הפתרון

אבן

בן

אן

אב

 

 

מילת הגיון

הביטו בילוד

ר

א

ו

ב

ן

 

 

פירמידת הפרשות

1

מ

ח

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

מ

ח

מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ח

מ

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ש

מ

ח

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

5

מ

ש

י

ח

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

ה

ח

מ

י

ש

י

ם

 

 

 

 

 

 

 1. שכל
 2. סמובר
 3. לא קרים
 4. עליצים
 5. מדברים לתומם
 6. אחוז מן.........( לא' ל')

הכין: ד"ר אמיר שורץ