מה ענין שמיטה אצל הר סיני | אבי קלנר

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר"

מקשה רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני , והלא כל המצוות נאמרו מסיני (מדוע התורה מדגישה את מצוות שמיטה שהיא נשנתה בסיני, ובשאר המצוות לא הודגש נושא זה)?

מבאר רש"י מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני.
הדגשת "בהר סיני" מלמדת שחובת קיום כל המצוות כולל אותן מצוות שנצטוו לפני מתן תורה היא דווקא מצד שנצטווינו על כך מסיני על ידי משה רבינו.

גם בן נח שמחויב לקיים שבע מצוות, צריך לקיימם מצד שחובתו באה בסיני.

הרמב"ם בביאור חובת המצוות באדם גוי כותב: כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם.

ננסה להבין, מה ההבדל בין הציווי על ידי משה בנתינת התורה בסיני, לבין הציווי של אדם הראשון ונח?

הביאור הוא שלפני מתן תורה ההיגיון והשכל היו היסוד לקיום המצוות ולא היה קיים מושג של דינים ואיסורים הנובעים מחמת עצם ה'.

התוצאה של גישה זו בקיום המצוות, שישנם אנשים רבים ששמרו וקיימו את המצוות, אבל ילדיהם זנחו את הדרך, אותם ילדים, חכמים בעיני עצמם, חשבו שמאחר ואינם מבינים את טעם המצווה אינם צריכים לקיים אותה. (התוצאה היא, לדאבון לב, שבסופו של דבר הולכים אחר רצונות גופם ויצרם הרע).

אם נתבונן יותר, נוכל להבחין שמכל תלמידי שם ועבר [שהייתה להם ישיבה גדולה] לא יצאו דורות המשך מקיימי מצוות, וכך גם מתלמידי אברהם אבינו ["ואת הנפש אשר עשו בחרן"], רק מאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב יצא עם ישראל.

לעומת זאת קיום מצוות התורה מכח הציווי למשה מסיני אינו נובע מחמת ידיעת טעמי כל מצווה ומצווה, אלא שכך ציווה בורא העולם, ולכן קיום המצוות הוא בשלמות וממשיך לאורך כל הדורות.

סמיכות הפסוקים "בהר סיני" ל"שמיטה", ללמדנו שגם אם יודעים ומבינים את טעמי המצווה, בכל אופן אי אפשר לקיימה מצד ההגיון ללא ציווי ה', מכיוון שאי אפשר לחיות האופן טבעי כשלא זורעים את השדה למשך שנה שלמה, ומפקירים את כל מה שגדל בשדות ובפרדסים. והכוח לקיום מצוות השמיטה שאנו יודעים שזה רצון וציווי ה' ומובטחת לנו בברכתו שלא נינזק ורק נרוויח מקיום מצוות השמיטה.

ממצוות השמיטה נצא עם מסר מאוד ברור, שבכל המצוות כולן, אנו מקיימים רק בסיבת רצון וצווי ה'.

שבת שלום!

 

 

 

 

חברותא

פרשת השבוע: דברים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו