חיפוש

סימנים בסעודה

תשליך

הלכות תענית ציבור וצום גדליה

אסור אכילה ושתיה

דיני שכחת עננו בתענית ציבור

צום גדליה ועשרת ימי תשובה

התפילות

דיני שכחת ההוספות בעשרת ימי תשובה

מנהג כפרות