חיפוש

דיני שכחת יעלה ויבוא בתפילות חול המועד

איסור מלאכה בחול המועד

הושענא רבה

שמיני עצרת שמחת תורה

תפילת גשם

חנוכה

דיני שכחת על הניסים בתפילה בחנוכה ופורים

מקום וזמן ההדלקה

אפן ההדלקה