מצות נטילת לולב

 

תיאור

כיצד אוגדים את הלולב? אופן קיום המצוה

הצבעה

הצבעה מנוטרלת!

תגובות

אפשרות התגובה מנוטרלת

EXIF

Setting ערך
FileName /home/b2coil/public_html/images/rsgallery/original/4_Page_41.jpg
FileDateTime 22-Aug-2017 11:21:59
resolution 491x800