17,000 - דתות | אליעזר היון

בעוד ימים מספר יחול 'צום תשעה באב'. ביום זה אין אנו אוכלים לא מתרחצים ולובשים נעלי בד כדי להביא אל לבנו את מאורעות החורבן, את קריסתו של בית המקדש ואת גלות עם ישראל מארצו. -קונספט של יום עצוב. הענין הוא שלרבים מאתנו הענין נראה סוריאליסטי משהו, כלומר נכון שבית המקדש הוא חשוב ואנו מייחלים לראותו בבנינו וכו', אבל בעצם מה אלו כל הקרבנות הללו, מה הם בגדי הלבן ומה בכלל יהיה כשיבנה בית המקדש? או במלים אחרות: מישהו באמת מרגיש שמשהו מזה חסר לו? מישהו 'ממש' עצוב?

 

אחרית הימים
אנו נמצאים כעת בתקופה של חורבן, של גלות, בעתיד [הקרוב אנו מצפים] יגיעו ימי אחרית הימים, מה יקרה באחרית הימים? הנביא ישעיהו מתאר זאת בפרק ב', פסוקים א-ד,

 

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'

בראש ההרים

ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים...

 

כלומר בית המקדש שיתנוסס על הר בית ה' יהיה גבוה מכל מקום, ובעקבות כך ינהרו אליו כל הגויים וכל העמים. למה ינהרו? כי בית המקדש יהיה גבוה פיזית מכל אתר והוא יהווה אטרקציה תירותית מענינת? לא מסתבר.

 

רוחניות מוכרחת

יש כיום 17,000 דתות רשומות בעולם, או במילים: שבע עשרה אלף דתות. רובם הגדול אינו ידוע אבל אין זה אומר שהם לא קיימים, לכל אחד מאותם שבע עשרה אלף דתות או לפחות לרובם, יש בן אדם חכם אחד שטורח להסביר למתענינים מבחוץ את עקרונות הדת שלו ומדוע היא הדת האמיתית, חלק מהם אמנם נראים לנו אנשים מטורפים אבל לאט לאט הם נוגסים לנו בתרבות שלנו ומצליחים, לא לקעקע את אושיותיה אמנם, אבל ליצור דבר חדש: היהדות נהפכה לעוד דת, מובילה אולי, חשובה, אבל עוד דת. יעידו על כך אלפי הצעירים היוצאים ל'טרקים' במזרח הרחוק, ההתענינות המשונה בקבלה מעשית, וחוסר האיכפתיות של רבים מתורה ומצוות. אפשר, שגם יהודים שכן מאמינים בבורא עולם ובתורתו, עושים זאת מכח איזשהו הרגל, מעובדת היותם בנים לעם היהודי ותו לא.

כשבית המקדש היה ויהיה קיים, הר בת ה' יהיה נישא בראש ההרים, כלומר גבוה מכל מבחינה תרבותית- רוחנית, הדת היחידה תהיה הדת היהודית והיא תתן מענה הולם לכל פרט, כאשר לא ניתן יהיה לראות או להאמין במשהו אחר שכן יופיה של היהדות יאיר באור יקרות כל חלקה וכל פינה בעולם. ההתרוצצויות כמו גם החיבוטים הנפשיים האין סופיים יעלמו, הדכדוך וחוסר הסיפוק הנפשי לא יהיו, ותחושה נהדרת של אושר וכמיהה לרוחניות גבוהה תמלא כל לב כמו שממשיך הנביא ישעיהו:
 

והלכו עמים רבים ואמרו:

לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוה-י יעקב

ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו,

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.