לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

חגים

חידון ט"ו באב
ד"ר אמיר שוורץ