חידון ט"ו באב | ד"ר אמיר שוורץ

חידון טו באב  תשעו

  קל בינוני

 1. ההיפך מאוהב
 2. מה כולם מחפשים בטו באב?  אשה חסודה......
 3. מוצא חן בעיניה
 4. טו באב חג ה......

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

הנשים לובשות

נצר

לא ער

מרכז

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

בו מחוללים

גבוהים

שדי מרעה

מטע גפנים שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שם מחוללים ( כ"מ)

ישאיל

איווה, חפץ

בעגה מלעיל שם

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה

נצר למי שאינו איתר

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה טו באב

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. קרה
 2. נמצא בכיתה
 3. אוכלים בשבת
 4. אשה עזת נפש
 5. אותם מפזזים בכרמים

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

 1. ההיפך מאוהב
 2. מה כולם מחפשים בטו באב?  אשה חסודה......
 3. מוצא חן בעיניה
 4. טו באב חג ה......

 

1

2

3

4

1

ש

ו

נ

א

2

ו

נ

א

ה

3

נ

א

ה

ב

4

א

ה

ב

ה

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

הנשים לובשות

נצר

לא ער

מרכז

 

הפתרון

לבן

בן

לן

לב

2

הגדרה

בו מחוללים

גבוהים

שדי מרעה

מטע גפנים שלי

 

הפתרון

כרמים

רמים

כרים

כרמי

3

הגדרה

שם מחוללים ( כ"מ)

ישאיל

איווה חפץ

בעגה מלעיל שם

 

הפתרון

שילוה

ילוה

שיוה

שילו

 

 

מילת הגיון    קשה

נצר של אינו איתר

ב

נ

י

מ

ו

ן

 

 

תשבץ פירמידה טו באב

1

ח

ל

 

 

 

 

 

2

ל

ו

ח

 

 

 

 

3

ח

ל

ו

ת

 

 

 

4

ל

ו

ח

מ

ת

 

 

5

מ

ח

ו

ל

ו

ת

 

 

 

 1. קרה
 2. נמצא בכיתה
 3. אוכלים בשבת
 4. אשה עזת נפש
 5. אותם מפזזים בכרמים

הכין: ד"ר אמיר שוורץ