פרשת ויחי

חידון חרוזים ושמות ויחי תשע"ח
ד"ר אמיר שוורץ
הברכה חלה על התכונות הקיימות
בית דוד
מה בין 'הברכה' ל'הרכבה'? ואיך זה קשור ל'ברכה'?
הרב עזריאל יונה
כמו חמור!
בית דוד
ללא משא ומתן...
עלון בית דוד
תפילת החרב, תפילת הקשת
בית דוד
מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך
פרשה ניוז- ויחי
אליעזר היון
השבטים והחיות
מערכת האתר
בחרב ובקשת
אבי קלנר