פרשת כי תשא

חידון חרוזים ושמות פרשת כי תשא
ד"ר אמיר שוורץ
אם ה' לא יבנה בית - שוא עמלו בוניו בו
בית דוד
חידות ותשבצים לפרשת כי תשא
ד"ר אמיר שוורץ
חצי בן אדם
בעז מלט
איך חטאו ישראל ב"זה", ומדוע יתנחמו גם כן ב"זה"?
הרב עזריאל יונה
סוד הקרינה
הרב שמואל חסידה
כל אחד שומע רק את מה שחפץ הוא לשמוע
הרב עזריאל יונה
סביב עגל הזהב
אליעזר היון
חטא העגל - הפקפוק שבלב
עלון בית דוד
העשיר לא ירבה
אבי קלנר
רצון וטבע: מה השתנה פר זה מכל הפרים?
הרב עזריאל יונה