חידות ותשבצים לפסח | ד"ר אמיר שוורץ

חידון פסח תשעז

  קל בינוני

  1. בזכותה ישראל ניצלו
  2. לקראת פסח הכל שטוף ו......
  3. המטבע האירופאית לא הייתה בזמן המדבר
  4. אותם אוכלים בספח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

היה למרים

שטח אדמה

לא תרבותי

לא הלך

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

אסור בפסח

אויב

נורה מהקשת

לא קר

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מצה מיוחדת

מלמד בכיתה

נטרה

... וזכור

 

פתרון

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

יש בו מים

 

 

פירשה

מודע

 

 

ערב פסח ... חמץ

מיוחד ללילה הראשון

 

 

תוכנית ברצף

בסימני הצלחת

 

 

מושב בצפון

 

תשבץ פירמידה פסח

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.השלישי

2.עיר בהולנד

3.נמצא בים

4.שלב

5.בו נולדים האפרוחים

6.נהג ורמס על החוף (3,3)

7.אחרי בית הכנסת בערב פסח

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

 

חידון פסח תשעז

  קל בינוני

  1. בזכותה ישראל ניצלו
  2. לקראת פסח הכל שטוף ו......
  3. המטבע האירופאית לא הייתה בזמן המדבר
  4. אותם אוכלים בספח

 

1

2

3

4

1

מ

ר

י

מ

2

ר

ח

ו

צ

3

י

ו

ר

ו

4

מ

צ

ו

ת

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

היה למרים

שטח אדמה

לא תרבותי

לא הלך

 

הפתרון

באר

אר

בר

בא

2

הגדרה

אסור בפסח

אויב

נורה מהקשת

לא קר

 

הפתרון

חמץ

מץ

חץ

חם

3

הגדרה

מצה מיוחדת

מלמד בכיתה

נטרה

... וזכור

 

פתרון

שמורה

מורה

שמרה

שמור

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

יש בו מים

באר

בארה

פירשה

מודע

מכיר

מכירה

ערב פסח ... חמץ

מיוחד ללילה הראשון

סדר

סדרה

תוכנית ברצף

בסימני הצלחת

זרוע

זרועה

מושב בצפון

 

תשבץ פירמידה פסח

1

ג

 

2

ה

ג

 

3

ד

ג

ה

 

4

ד

ר

ג

ה

 

5

מ

ד

ג

ר

ה

 

6

ד

ר

ס

ג

ד

ה

 

7

ס

ד

ר

ה

ג

ד

ה

 

 

8.השלישי

9.עיר בהולנד

10.נמצא בים

11.שלב

12.בו נולדים האפרוחים

13.נהג ורמס על החוף (3,3)

14.אחרי בית הכנסת בערב פסח

הכין: ד"ר אמיר שוורץ