יש לי מושג - מושג יסוד לחג הפסח | אליעזר אייזיקוביץ

מה זה קריעת ים סוף?
שבוע ימים אחרי שיצאו ממצרים מוצאים את עצמם בני ישראל לכודים מכל עבר - מגבם נמצא הים הסוער, מולם מתקדם הצבא המצרי ומסביבם מדבר צחיח הרוחש נחשים ועקרבים. המצב נראה גרוע וקולות של מרמור נשמעים במחנה. הקב"ה מצווה על משה להטות את מטהו על הים. הים נקרע ובני ישראל עוברים בתוכו כאשר "...המים להם חומה מימינם ומשמאלם". הצבא המצרי מסתער בעקבותיהם ומגלה באיחור כי עשה טעות גורלית - "וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה". כאשר מפציע הבוקר פולט הים את גופות המצרים שטבעו, אחד מהם לא נותר. בני ישראל מודים לה'. גם הנשים ובראשן מרים הנביאה יוצאות בתפים ובמחולות.
 

מהם ענני הכבוד?


במשך ארבעים השנים שבהם צעדו בני ישראל במדבר הקיפו אותם ענני כבוד והעניקו להם הגנה על-טבעית. העננים סוככו עליהם מפני השמש הקופחת, הרחיקו מזיקים ומנעו את התקרבותם של אויבים. את הנס המופלא הזה אנחנו מציינים בחג הסוכות. במדרש מסופר שבני ישראל זכו לענני הכבוד בזכותו של אהרן הכהן.

מי היו שפרה ופועה?

במסגרת מסע הרדיפות האכזרי שניהל כלפי בני ישראל דרש פרעה מהמיילדות העבריות, שפרה ופועה, להמית בחשאי כל בן זכר. לו היו המיילדות רוצחות את התינוקות לא היתה אשמתן מתגלה לעולם, אך הן עמדו בלחץ שהפעיל עליהם המלך וסירבו פקודה תוך הסתכנות אישית. התורה מבליטה את עמידתן האמיצה כדי להורות שגם האדם הבודד, היחיד והחלש, חייב לעמוד באומץ מול השקר והרשע. ומנין שאבו המיילדות את היכולת הנפשית להתמודד עם הסביבה כולה על מושגיה המעוותים? הפסוק עצמו עונה: "ותיראנה המיילדות את האלקים ולא עשו..." - היכולת הנפשית לא לעשות רשע טמונה ביראת אלקים.

מי הייתה מרים הנביאה?

אחותם הגדולה של אהרן ומשה. בעקבות הגזירות הקשות של פרעה ביקשו עמרם ויוכבד, הוריה של מרים, להתגרש אולם היא עודדה את רוחם ושכנעה אותם להשאר יחד ובעקבות כך נולד משה. אחרי שמשה הונח בתיבה היא השגיחה עליו עד שנאסף בידי בתיה בת פרעה ובזכותה הוא נמסר חזרה לידי יוכבד אימו כדי שתניק אותו. בזכות מרים זכו בני ישראל לבאר המים שליווה אותם כל ימי נדודיהם במדבר.

מי הייתה בתיה?

למרות היותה בת פרעה היא זו שמשתה את משה מהיאור העניקה לו את שמו והצילה את חייו. לפי המדרש זכתה להתגייר, הצטרפה לבני ישראל בצאתם ממצרים והייתה אחד האנשים הספורים שעלו חיים לגן עדן.

הולכים מכות

עשרת המכות שהקב"ה הוריד על ארץ מצרים לא נועדו רק להעניש את המצרים. הייתה להם גם כוונה חינוכית. המכות הוכיחו את אפסותם של אלילי מצרים, הרסו את התשתית הכלכלית של האומה המצרית וערערו את ביטחונם העצמי. באמצעות המכות הללו הוכיח הקב"ה את שליטתו המוחלטת בכל כוחות הטבע ונתן תשובה מוחצת לקריאת התגר של פרעה "מיהו ה' כי אשמע בקולו?".


Image
כל הזכויות שמורות, העתקה אסורה ללא אישור בכתב מהנהלת האתר