לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת ויחי

ללא משא ומתן...
עלון בית דוד
כמו חמור!
בית דוד
מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך
תפילת החרב, תפילת הקשת
בית דוד
השבטים והחיות
מערכת האתר
פרשה ניוז- ויחי
אליעזר היון
הברכה חלה על התכונות הקיימות
בית דוד
בחרב ובקשת
אבי קלנר