חידון חרוזים ומילים וארא תשע"ט | מערכת האתר

פרשת וארא לידת משה והשעבוד המצרים.  

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

לשונות הגאולה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את מקום  האבידה מצאתי

היה בפנים והוצא

 

את הילד לביתו שלחתי

חב לי את חייו כשהיה במצב נואש

 

את עולם הבא כבר קיבלתי

החזרתיו לאחר ששאלתיו

 

את החץ אל המטרה כיוונתי

הרמתי והנחתי בכלי שלי

 

את המכתב היקר אל ליבי חיבקתי

היה לי משהו שאותו למישהו אחר העברתי

 

בדרך לא דרך נהגתי

את נשמה ממנו נטלתי

 

את הפרח שראיתי בדרך השקיתי

למדתי את החומר

 

את החוב בבנק שילמתי

לא נשארתי רק בתיאוריה

 

בדרכים תמיד בנהיגה נשמרתי

אחת מהארבע לשונות גאולה החזקים

 

את דף המקורות לתלמוד איבדתי

שוחחתי ואמרתי

 

 

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. חבל ארץ במצרים
  2. פרשתינו
  3. לאחר הסירנה במשרוקית
  4. ושמעתי את .... בני ישראל

מה מילת הקשר (3) ומה לא שייך (1).

לכולם מכנה משותף חוץ מאחת

 

מילת הקשר

 

1

 

.....שפתיים

2

 

אוזן.......

3

 

לב.......

4

 

שועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מילים סמויות

בקטע בתורני מסתתרות מילים המופיעות בפסוק הרשום מטה

למשל רועה יכול להסתתר במילים הילד היה שרוע הרבה לפני המיטה

 

וארא- עזרה לאחרים מביאה ישועה!

"סיפור לפרשת השבוע וארא". "סיפור עם החתם סופר" ואחד הסוחרים הגדולים שביקש את עזרתו. הרב מצא לו את הבעיה שהפריעה לו לקבל עזרה מאת ה' מפרשת השבוע שלנו פרשת וארא. בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?!... ביאור נפלא!

עזרה לאחרים מביאה ישועה!

 

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם"

 

בספר: "וקראת לשבת עונגמובא סיפור:

 

פעם אחת נכנס לחדרו של החת"ם סופר, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב

 

הרב משה סופר (שרייבר) (ז' בתשרי ה'תקכ"ג24 בספטמבר 1762 – כ"ה בתשרי ה'ת"ר3 באוקטובר 1839), נודע בכינוי החת"ם סופר או חת"ס (על שם ספרו חידושי תורת משה), ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים).  ידוע ביכולתו אמר אדם אשתי חלתה אבוי דבר אליו וניוושע. תרם תרומה מכרעת לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית. אבי משפחת סופר-שרייבר, המונה מאות, בנים נכדים צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה מפורסמים. החת"ם סופר לא השתייך לתנועת החסידות אך אהד אותה והושפע ממנה, כנראה בעקבות לימודיו אצל הרב פנחס הורוביץ, מגדולי תלמידיו של המגיד ממעזריטש. מהתורה לא מש הרבה פוסקים הלכו  לאורו. היה ישר אל עמו ואלוקיו. הייתה לו השפעה גדולה ובפרשבורג עדיין שם עומדים לזכרו.

 

 

כפי הידוע לרב – פתח העשיר ואמר – סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ואצא מן המיצר. וביקש אם את נפשו גופו יכול אמונה תעזור להצלה 

 

אכן, ידוע לי שמצבך קשה – אמר הרב – אולם עוד יודע אני, שאחיך עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה. למה את מתחמק צריך לעזור לו.

 

יסלח לי כבוד הרב – מלמל העשיר במבוכה – אבל כרגע עסקי אינם מרשים לי לעזור, אולם אם אצא מן המיצר בוודאי שאעזור לו...אולי אעזור לו עבודה אוכל לתת לו.

 

בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?

 

אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, שמע כל אחד מהם גם את אנקת אחיו... 

 

למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את אנחתם והושיעם...

 

עזור אף אתה לאחרים – סיים הרב – ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך!

 המשמעות ברורה אם את מבקש הרבה תוכל לסייע אם תעזור. חזל אמרו חכמת אדם תבנה ביתו. ואם ביכולתך לעזור אף אם אתה שם הרבה תלוי בך.

 

מבוסס על: http://www.dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1093

המילים: וידבר משה אל בני ישראל ולא שמעו את משה מקצר רוח ועבודה קשה

חיבר: אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

פתרונות חידון חרוזים ומילים וארא תשע"ט

פרשת וארא לידת משה והשעבוד המצרים. 

כל המילים המתחרזות מהפרשה  חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

לשונות הגאולה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

את מקום  האבידה מצאתי

היה בפנים והוצא

והוצאתי

את הילד לביתו שלחתי

חב לי את חייו כשהיה במצב נואש

והצלתי

את עולם הבא כבר קיבלתי

החזרתיו לאחר ששאלתיו

והבאתי

את החץ אל המטרה כיוונתי

הרמתי והנחתי בכלי שלי

ולקחתי

את המכתב היקר אל ליבי חיבקתי

היה לי משהו שאותו למישהו אחר העברתי

ונתתי

בדרך לא דרך נהגתי

את נשמה ממנו נטלתי

והרגתי

את הפרח שראיתי בדרך השקיתי

למדתי את החומר

וידעתי

את החוב בבנק שילמתי

לא נשארתי רק בתיאוריה

ועשיתי

בדרכים תמיד בנהיגה נשמרתי

אחת מהארבע לשונות גאולה החזקים

וגאלתי

את דף המקורות לתלמוד איבדתי

שוחחתי ואמרתי

ודברתי

 

 

תשבץ פלא

 

1

2

3

4

1

ג

ו

ש

נ

2

ו

א

ר

א

3

ש

ר

ו

ק

4

נ

א

ק

ת

 

 

  1. חבל ארץ במצרים
  2. פרשתינו
  3. לאחר הסירנה במשרוקית
  4. ושמעתי את .... בני ישראל

מה מילת הקשר (3) ומה לא שייך (1).

לכולם מכנה משותף חוץ מאחת

 

מילת הקשר

 

1

ערל

.....שפתיים

2

 

אוזן.......

3

 

לב.......

4

 

שועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מילים סמויות

בקטע בתורני מסתתרות מילים המופיעות בפסוק הרשום מטה

למשל רועה יכול להסתתר במילים הילד היה שרוע הרבה לפני המיטה

 

וארא- עזרה לאחרים מביאה ישועה!

"סיפור לפרשת השבוע וארא". "סיפור עם החתם סופר" ואחד הסוחרים הגדולים שביקש את עזרתו. הרב מצא לו את הבעיה שהפריעה לו לקבל עזרה מאת ה' מפרשת השבוע שלנו פרשת וארא. בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה: "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?!... ביאור נפלא!

עזרה לאחרים מביאה ישועה!

 

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם"

 

בספר: "וקראת לשבת עונגמובא סיפור:

 

פעם אחת נכנס לחדרו של החת"ם סופר, אחד מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב

 

הרב משה סופר (שרייבר) (ז' בתשרי ה'תקכ"ג24 בספטמבר 1762 – כ"ה בתשרי ה'ת"ר3 באוקטובר 1839), נודע בכינוי החת"ם סופר או חת"ס (על שם ספרו חידושי תורת משה), ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים).  ידוע ביכולתו אמר אדם אשתי חלתה אבוי דבר אליו וניוושע. תרם תרומה מכרעת לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית. אבי משפחת סופר-שרייבר, המונה מאות, בנים נכדים צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה מפורסמים. החת"ם סופר לא השתייך לתנועת החסידות אך אהד אותה והושפע ממנה, כנראה בעקבות לימודיו אצל הרב פנחס הורוביץ, מגדולי תלמידיו של המגיד ממעזריטש. מהתורה לא מש הרבה פוסקים הלכו  לאורו. היה ישר אל עמו ואלוקיו. הייתה לו השפעה גדולה ובפרשבורג עדיין שם עומדים לזכרו.

 

 

כפי הידוע לרב – פתח העשיר ואמר – סוחר גדול אני, אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ואצא מן המיצר. וביקש אם את נפשו גופו יכול אמונה תעזור להצלה 

 

אכן, ידוע לי שמצבך קשה – אמר הרב – אולם עוד יודע אני, שאחיך עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם מלהושיט לו עזרה. למה את מתחמק צריך לעזור לו.

 

יסלח לי כבוד הרב – מלמל העשיר במבוכה – אבל כרגע עסקי אינם מרשים לי לעזור, אולם אם אצא מן המיצר בוודאי שאעזור לו...אולי אעזור לו עבודה אוכל לתת לו.

 

בפרשת השבוע – אמר הרב – אומר הקב"ה"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מה פירוש המלה "וגם", וכי מי עוד שמע את נאקתם?

 

אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים, שמע כל אחד מהם גם את אנקת אחיו... 

 

למרות השעבוד, השתדל כל אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את אנחתם והושיעם...

 

עזור אף אתה לאחרים – סיים הרב – ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך!

 המשמעות ברורה אם את מבקש הרבה תוכל לסייע אם תעזור. חזל אמרו חכמת אדם תבנה ביתו. ואם ביכולתך לעזור אף אם אתה שם הרבה תלוי בך.

 

מבוסס על: http://www.dvar-tora.co.il/mamr.aspx?id=1093

המילים: וידבר משה אל בני ישראל ולא שמעו את משה מקצר רוח ועבודה קשה

חיבר: אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.