עקביות עקביות עקביות... | משה לוין

 
 הגמרא מספרת על התנא הגדול רבי יהושע בן לוי שכאשר הגיעה שעתו להיפטר מהעולם, בא מלאך המוות ואומר לו שהוא בא על מנת לקחת את נפשו.

"בסדר גמור," ענה לו רבי יהושע בן לוי. "אבל יש לי תנאי. אני רוצה לדעת לאן אני הולך מכאן, ללא זה אני לא מוכן שתיקח אותי."

למלאך מוות לא נותרו הרבה ברירות והוא מזמין את רבי יהושע בן לוי לעלות איתו ולהראות לו לאן הוא לוקח אותו מהעולם הזה.

"רגע," אמר רבי יהושע בן לוי, "אני לא מוכן ללכת איתך כשאתה מחזיק את הסכין. אתה תהרוג אותי..."

 

מסופר על אדם שאביו חלה במחלה קשה והרופאים התייאשו מחייו. הלך לאיזה מקובל וביקש ממנו עזרה.

אמר לו המקובל: "תביא $5000 ואבא שלך מבריא."

"5000??" שאל היהודי, "זה הרבה מאוד כסף."

"תחליט מה יותר חשוב לך, אבא שלך או 5000$!" ענה לו המקובל.

בלית ברירה גייס האיש 5000$ והביא למקובל. לאחר שבוע המצב של אבא שלו מחמיר...

הוא רץ למקובל וצועק עליו: "מה זה? הבטחת שהוא יבריא!"

"אני אגיד לך מה." אומר המקובל. "מלאך המוות נלחם נגד אבא שלך בכלים מאוד חזקים. אני לא יודע אם יש לי כלים חזקים מספיק להלחם איתו."

"מה עושים?" שאל האיש.

"תביא לי 30.000$ ואני אקח למלאך המוות את הסכין!" ענה המקובל.

"30.000$? מאיפה?"

"תראה, אם אבא שלך לא שווה לך 30.000$..." התחיל לומר המקובל.

הלך האיש ומכר את הדירה והביא למקובל 30.000$.

לאחר שבוע נוסף מת האבא...

"מה זה?" שאל האיש את המקובל. "הבטחת שתיקח לו את הסכין!"

"לקחתי לו את הסכין באמת," ענה המקובל, "אבל אז הוא חנק אותו בידיים."

אבל ריב"ל לא מוכן לחת סיכונים והוא אומר למלאך המוות, "אני עולה איתך לשמיים רק בתנאי שהסכין אצלי!"

בלית ברירה הביא לו מלאך המוות את הסכין. הוא עלה איתו לשמיים והוביל אותו ליד איזו חומה.

"כאן, מאחורי הגדר נמצא גן עדן, ולכאן אתה תגיע לאחר שתמות." אמר מלאך המוות.

ריב"ל שמע את זה וקפץ מיד מאחורי החומה, לגן עדן, עם הסכין בידיו.

"תחזיר לי את הסכין!" מבקש מלאך המוות,

וריב"ל מסרב.

רצה מלאך המוות להוציא את ריב"ל משם, מיד קפץ ריב"ל ונשבע שהוא לא יוצא.

מה עושים? מלאך המוות לא יכול לעבוד ללא סכין...

קורא מלאך המוות לקב"ה ומבקש ממנו: "תוציא אותו. הוא נשבע שהוא לא יצא ובתורה כתוב שזה איסור חמור להפר שבועה. אני לא יכול לעבוד ככה!"

אמר הקב"ה: "נסתכל בספר החיים של רבי יהושע בן לוי. אם הוא נשבע פעם בחיים שלו ועבר על שבועתו. גם אנו נכריח אותו לעבור על שבועתו. אבל אם הוא מעולם לא עבר על שבועה אז גם עכשיו הוא יכול להישאר בפנים."

בדקו ולא מצאו אפילו פעם אחת שהוא התחייב על משהו ולא קיים.

והפשרה היתה שרבי יהושע בן לוי נשאר בגן העדן בעודו בחיים. והסכין יוחזר למלאך המוות.

מהסיפור הזה אנו רואים כמה חשובה העקביות. כמה חשוב שכאשר אדם עושה משהו - יהיה בו עקבי.

בפרשות האחרונות גם כן למדנו על חשיבות העקביות.

ואברהם זקן בא בימים... אומרים המפרשים שכל יום שלו היה עקבי ושלם בדיוק כמו הימים האחרים. ללא שום נפילה.

בפרשתינו אנו גם כן מתחילים לראות את מכות מצריים,ואת גאולת עם ישראל. ואנו יודעים שהם היו במ"ט שערי טומאה.

משום מה הם זכו להיגאל? משום שלא שינו את שמם לבושם ולשונם... העקביות הזאת שאפילו שהיו במצב כזה גרוע וירוד. ובכל אופן שמרו מכל משמר על 3 הדברים האלו הצילה אותם.

ולכן יצר הרע מנסה תמיד להפר את העקביות שלנו. עלינו לצאת ולהלחם וכך נזכה שבעזרת השם, עם כמה דברים קטנים ועיקביים נזכה גם אנחנו לגאולה שלימה במהרה בימינו.