חידות ותשבצים לפרשת בא | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת בא

 1. יצאו ממצרים בזריזות
 2. המצוה הראשונה כעם שנצטוו ישראל
 3. המצרים ________ אחרי בני ישראל עד ים סוף
 4. "אביו" של  אלוהי מצרים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

חידון אותיות קפד זנבו בטנו וראשו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא נשים

טהורים

בהם מים בואדיות

נראה חסון

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

אחת המכות

חתוך

בכי

העדיפו

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שייך לדלת

חדיר  בהיר

כלי לנגרים

מאכילו  ו.....

 

הפתרון

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה ->

הוא

היא

 הגדרה <-

ארבה .......על מצרים

 

 

לא קלה

גשם

 

 

יעד

קרבן משפחתי

 

 

אחת האמהות

תריסר כאילו שנה

 

 

לא ישנה

בכור

 

 

לאכול אותה לא רעילה

 

הפירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. המאאאתיים הירושלמי
 2. ידיד, חבר
 3. קרת
 4. ה'.... לא אחסר
 5. ואדי ערה בעברית
 6. ניקינו המפה
 7. ....... ובזקינינו נלך

 

 

פרשת בא  פתרונות

ריבוע קסם

 

1

2

3

4

1

מ

ה

ר

ה

2

ה

ח

ד

ש

3

ר

ר

פ

ו

4

ה

ש

ו

ר

 

 

חידון אותיות קפד זנבו בטנו וראשו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא נשים

טהורים

בהם מים בואדיות

נראה חסון

 

הפתרון

גברים

ברים

גבים

גברי

2

הגדרה

אחת המכות

חתוך

בכי

העדיפו

 

הפתרון

בכרות

כרות

בכות

בכרו

3

הגדרה

שייך לדלת

חדיר  בהיר

כלי לנגרים

מאכילו  ו.....

 

הפתרון

משקוף

שקוף

משוף

משקו

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

הגדרה

היא

ארבה .......על מצרים

כבד

לא קלה

כבדה

גשם

מטר

יעד

מטרה

קרבן משפחתי

שה

אחת האמהות

שרה

תריסר כאילו שנה

חדש

לא ישנה

חדשה

בכור

פטר

לאכול אותה לא רעילה

פטריה

 

הפירמידה

1

ר

 

2

ר

ע

 

3

ע

י

ר

 

4

ר

ו

ע

י

 

5

ע

י

ר

ו

ן

 

6

נ

י

ע

ר

נ

ו

 

7

ב

נ

ע

ר

י

נ

ו

 
 1. המאאאתיים הירושלמי
 2. ידיד, חבר
 3. קרת
 4. ה'.... לא אחסר
 5. ואדי ערה בעברית
 6. ניקינו המפה
 7. ....... ובזקינינו נלך

הכין: ד"ר אמיר שוורץ