חידון חרוזים ושמות פרשת בא | ד"ר אמיר שוורץ

מכות פסח יציאת מצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

העתיד הוא מכאן ואיך

מילא שליחותו

 

זה משובח עם כל המרבה

מכת מצרים

 

כל שבוי שהיה הוא אותו פודה

שטח לא בעיר

 

כל יום היה גולש

מחסום ובעייה

 

הם הניחו חשבו ושיערו

כך היה המלך שהובס

 

אנשים שמחים גם מדי פעם רוקדים

רוח דרומית עזה

 

האיש עמד זקוף

הדלת עליו נסגרת

 

האיש כריזמטי ומושך

ההיפך מאור

 

הנשים ממהרות ורצות

אמצע הלילה

 

במקדש לאחר קודש הקדשים יש את הקודש

תחילת הזמן בפרשה

 

ההצגה החלה בהרמת מסך

הוא החג הראשון בתורה

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת בא וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

נשברו לו הברכיים

אימפריה מקראית

 

המנהל החזיק העובדים במושכות

אתר ראשוני במדבר

 

את אצבעותיו הוא כוסס

מערי המסכנות במצרים

 

שמשון היה כידוע גיבור

מהרי ישראל בגליל

 

האיש לא נח לרגע עובד ועמל

רכס מהיפים בארץ

 

הילד שמח שרכשו לו פלאפון

.... תפתח הרעה

 

אותו אוכלים בגן עדן שור הבר

חבל ארץ בדרום

 

השיער היה קשור ואסוף

קצה הדרומי של מדינת ישראל

 

 

חידון פרשת בא תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. מכות מצרים היו מאוד..... למצרים
 2. הצפרדע היה ... בכל מצרים
 3. בני ישראל .... למצרים
 4. מותר לאוכלו בפסח

תפזורת מילים – פרשת בא

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ח

פ

ז

ו

נ

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

מ

ו

מ

כ

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

פ

ט

ר

ר

ח

מ

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ת

ע

ד

א

ד

ו

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

י

י

מ

ס

ח

ק

ר

ת

ד

ר

א

ח

ח

מ

צ

ס

ו

ב

ש

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

כ

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ש

ש

מ

ז

ו

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ק

מ

ב

ע

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ו

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ל

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

מוקש, בכורות, פטר רחם, מזוזות, חמץ, חפזון, מפתים, שה, זכר, חודש, בשר, בכור, מבושל

 

תפזורת הגיון  קשה

ת

נ

ע

ל

י

מ

ס

י

מ

ו

ר

ש

פ

ס

ח

י

ד

מ

ב

נ

ל

ח

ו

ר

א

ל

ג

ו

ר

ת

ג

פ

ר

א

ז

י

ל

ז

ח

ת

ל

י

 

 

הקשור  לפסח

 1. חגורים ........(5)
 2. חודש הראשון (4)
 3. חג החירות (3)
 4. ....... כהנים, לילה, בוקר (5)
 5. נפדה, יצא לחירות (4)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות פרשת בא  תשע"ח

מכות פסח יציאת מצרים

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

העתיד הוא מכאן ואיך

מילא שליחותו

שלח

זה משובח עם כל המרבה

מכת מצרים

ארבה

כל שבוי שהיה הוא אותו פודה

שטח לא בעיר

שדה

כל יום היה גולש

מחסום ובעייה

מוקש

הם הניחו חשבו ושיערו

כך היה המלך שהובס

פרעה

אנשים שמחים גם מדי פעם רוקדים

רוח דרומית עזה

קדים

האיש עמד זקוף

הדלת עליו נסגרת

משקוף

האיש כריזמטי ומושך

ההיפך מאור

חושך

הנשים ממהרות ורצות

אמצע הלילה

חצות

במקדש לאחר קודש הקדשים יש את הקודש

תחילת הזמן בפרשה

חודש

ההצגה החלה בהרמת מסך

הוא החג הראשון בתורה

פסח

 

 

מקומות  ושמות בפרשת בא וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

נשברו לו הברכיים

אימפריה מקראית

מצרים

המנהל החזיק העובדים במושכות

אתר ראשוני במדבר

סכת

את אצבעותיו הוא כוסס

מערי המסכנות במצרים

רעמסס

שמשון היה כידוע גיבור

מהרי ישראל בגליל

תבור

האיש לא נח לרגע עובד ועמל

רכס מהיפים בארץ

כרמל

הילד שמח שרכשו לו פלאפון

.... תפתח הרעה

צפון

אותו אוכלים בגן עדן שור הבר

חבל ארץ בדרום

מדבר

השיער היה קשור ואסוף

קצה הדרומי של מדינת ישראל

ים סוף

 

חידון פרשת בא תשעח

 

1

2

3

4

1

ק

ש

י

מ

2

ש

ו

ר

צ

3

י

ר

ד

ו

4

מ

צ

ו

ת

 

 

 1. מכות מצרים היו מאוד..... למצרים
 2. הצפרדע היה ... בכל מצרים
 3. בני ישראל .... למצרים
 4. מותר לאוכלו בפסח

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת בא

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ע

ש

ל

ח

ב

י

ד

צ

י

ה

ב

כ

י

י

ו

ח

פ

ז

ו

נ

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

מ

ו

מ

כ

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ח

פ

ט

ר

ר

ח

מ

ה

ב

ה

ת

י

מ

מ

ת

ע

ד

א

ד

ו

ו

ו

ע

ג

מ

ל

ב

י

י

מ

ס

ח

ק

ר

ת

ד

ר

א

ח

ח

מ

צ

ס

ו

ב

ש

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

ו

ש

כ

ח

כ

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ש

ש

מ

ז

ו

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ק

מ

ב

ע

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ל

ב

ר

ו

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

נ

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

י

ה

ב

ל

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

מוקש, בכורות, פטר רחם, מזוזות, חמץ, חפזון, מפתים, שה, זכר, חודש, בשר, בכור, מבושל

 

תפזורת הגיון  קשה

ת

נ

ע

ל

י

מ

ס

י

מ

ו

ר

ש

פ

ס

ח

י

ד

מ

ב

נ

ל

ח

ו

ר

א

ל

ג

ו

ר

ת

ג

פ

ר

א

ז

י

ל

ז

ח

ת

ל

י

 

 

הקשור  לפסח

 1. חגורים ........(5)
 2. חודש הראשון (4)
 3. חג החירות (3)
 4. ....... כהנים, לילה, בוקר (5)
 5. נפדה, יצא לחירות (4)

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.