חידון פרשת בשלח | ד"ר אמיר שוורץ

רמה קלה בינונית

 1. ביחיד יצאו_______ ממצרים
 2. חברת ביטוח וגן מקום חניה במסעות ישראל
 3. הבטחון בה' אינו בספק, בטוח, מוחלט
 4. הוא ניתן לישראל במדבר כבשר ערב לחיך

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אוכל לא טבעי

לא מתוקים

מניחים או רקיע

נטרי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

לא עצמאיים

מהם מכינים בגדים

לא דקים

אני הבוס שלו

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

ידך

המנהיג שלך

פרי בטנך

ב.... נטויה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

אש וענן

 

טור בכתבה

 

לא טעים

 

מקום תלונה ראשון

 

עוף במדבר

 

מרגוע

 

סלע חזק

 

מראה, דמות

 

הר סיני

 

נהרסה

 

 

חידת היגיון

חדר בכוח בצוות ( בלע"ז) רמז עם עתיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. ... שנה במדבר
 2. גבוה
 3. צמח בושם
 4. כותב
 5. נמסר באמצעי אלקטרוני
 6. נטר 20 שנה ( 3,3,)
 7. ממדבריות סיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת בשלח פתרונות

 1. ביחיד יצאו_______ ממצרים
 2. חברת ביטוח וגן מקום חניה במסעות ישראל
 3. הבטחון בה' אינו בספק, בטוח, מוחלט
 4. הוא ניתן לישראל במדבר כבשר ערב לחיך ( לא לצמחונים)

 

 

1

2

3

4

1

ח

מ

ו

ש

2

מ

ג

ד

ל

3

ו

ד

א

י

4

ש

ל

י

ו

 

 

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

אוכל לא טבעי

לא מתוקים

מניחים או רקיע

נטרי

 

הפתרון

שמרים

מרים

שמים

שמרי

2

הגדרה

לא עצמאיים

מהם מכינים בגדים

לא דקים

אני הבוס שלו

 

הפתרון

עבדים

בדים

עבים

עבדי

3

הגדרה

ידך

המנהיג שלך

פרי בטנך

ב.... נטויה

 

הפתרון

זרועך

רועך

זרעך

זרוע

 

 

פתרון

 חידת היגיון "רצוף"

חדר בכוח = פלשתים = פלש + team  צוות

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

עמוד

אש וענן

עמודה

טור בכתבה

מר

לא טעים

מרה

מקום תלונה ראשון

שלו

עוף במדבר

שלוה

מרגוע

צור

סלע חזק

צורה

מראה, דמות

חרב

הר סיני

חרבה

נהרסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידה

1

מ

 

2

ר

מ

 

3

מ

ו

ר

 

4

ר

ו

ש

מ

 

5

מ

ש

ו

ד

ר

 

6

ש

מ

ר

ד

ו

ר

 

7

מ

ד

ב

ר

ש

ו

ר

 
 1. ... שנה במדבר
 2. גבוה
 3. צמח בושם
 4. כותב
 5. נמסר באמצעי אלקטרוני
 6. נטר 20 שנה ( 3,3,)
 7. ממדבריות סיני