לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת כי תשא

חידות ותשבצים לפרשת כי תשא
ד"ר אמיר שוורץ
אם ה' לא יבנה בית - שוא עמלו בוניו בו
בית דוד
איך חטאו ישראל ב"זה", ומדוע יתנחמו גם כן ב"זה"?
הרב עזריאל יונה
חצי בן אדם
בעז מלט
כל אחד שומע רק את מה שחפץ הוא לשמוע
הרב עזריאל יונה
סוד הקרינה
הרב שמואל חסידה
חטא העגל - הפקפוק שבלב
עלון בית דוד
סביב עגל הזהב
אליעזר היון
רצון וטבע: מה השתנה פר זה מכל הפרים?
הרב עזריאל יונה
העשיר לא ירבה
אבי קלנר