חידות ותשבצים לפרשת כי תשא | ד"ר אמיר שוורץ

כי תשא

רמה קלה בינונית

 1. אחי משה
 2. החטא בגינו סובלים עד היום
 3. העם מעולם לא היה ____ במדבר
 4. והוא השליו נאכל נבלע_____ בין שיניו

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נמנים

רוח דרומית

קפד בטנו ( X2 ) תוכנית בנקאית

פרשה בשמות

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

עוז ועוצמה

עם הארץ( נקבה)

התעלתה על עצמה

אמיץ כוח

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מזבחות אלילים

אנשי ממשלה

בלועזית נושא

מבורך

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?

הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה שתי מילים

 1. קשה מאוד

קברניט תפקידו

 1. קשה

מפריד בין יבשות עם מים

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

 

מכבים במים

 

מקריבים לה'

 

מבני יעקב

 

שופטת

 

חוזה אמנה

 

זבד הבת

 

בו חטאו בנ"י

 

אותו למדו יעקב ויוסף

 

 

פירמידה

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. השישי
 2. עמק באיטליה
 3. משפחת חיות קרובה לאדם
 4. שרוט
 5. בעל חי קוצני
 6. הולמים
 7. הממוספרים

הכין : ד"ר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

כי תשא פתרונות

רמה קלה בינונית

 1. אחי משה
 2. החטא בגינו סובלים עד היום
 3. העם מעולם לא היה ____ במדבר
 4. והוא השליו נאכל נבלע_____ בין שיניו

 

 

 

1

2

3

4

1

א

ה

ר

נ

2

ה

ע

ג

ל

3

ר

ג

ו

ע

4

נ

ל

ע

ס

 

 

רמה בינונית

חידון מילים ואותיות קפד ראשו בטנו וזנבו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נמנים

רוח דרומית

קפד בטנו ( X2 ) תוכנית בנקאית

פרשה בשמות

 

הפתרון

פקדים

קדים

פקם

פקדי

2

הגדרה

עוז ועוצמה

עם הארץ( נקבה)

התעלתה על עצמה

אמיץ כוח

 

הפתרון

גבורה

בורה

גברה

גבור

3

הגדרה

מזבחות אלילים

אנשי ממשלה

בלועזית נושא

מבורך

 

הפתרון

אשריו

שריו

אשיו

אשרי

 

 

רמה קשה

היגיון "צרוף"

מילה מהפרשה עם הגיון משלה

לדוגמא: מה בלע"ז עושה כאן הבקר?  הפתרון:  שו= מה פר = בקר = שופר

החידה שתי מילים

 1. קשה מאוד

קברניט תפקידו  פקדים = פקד על ספינה + ים

 1. קשה

מפריד בין יבשות עם מים מצרים = מצר +ים

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

 הגדרה

אש

מכבים במים

אשה

מקריבים לה'

דן

מבני יעקב

דנה

שופטת

ברית

חוזה אמנה

בריתה

זבד הבת

עגל

בו חטאו בנ"י

עגלה

אותו למדו יעקב ויוסף

 

 

פירמידה

1

ו

 

2

פ

ו

 

3

ק

ו

פ

 

4

ד

פ

ו

ק

 

5

ק

י

פ

ו

ד

 

6

ד

ו

פ

ק

י

ם

 

7

ה

פ

ק

ו

ד

י

ם

 

 

 1. השישי
 2. עמק באיטליה
 3. משפחת חיות קרובה לאדם
 4. שרוט
 5. בעל חי קוצני
 6. הולמים
 7. הממוספרים