חידות ותשבצים לפרשת בהעלותך | ד"ר אמיר שוורץ

 

רבוע קסם  תשעז   פרשת בהעלותך

 1. גיבור הפרשה
 2. הוא בן שבט ..... במקור
 3. הוא רוכס את כפתור הגלימה שלו
 4. החוד שבו נגאלו ישראל

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

ירח

קצה

הרגיש

לא כהה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

משבטי ישראל

הרבה שוורים

הרבה חוטמים

החול שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מקום במסע המדבר

לא רחבות

אשמורת לילה

המגרש שלו

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 חידת הגיון

מסר בשם הקב"ה

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. מזומן בלע"ז

 1. קנטינה
 2. נבול
 3. טיפולי
 4. שניים יש לו לאדם
 5. זכרנו מה אכלנו במצרים


הכין: ד"ר אמיר שוורץ

 

 

רבוע קסם  תשעז   פרשת בהעלותך  פתרונות

 1. גיבור הפרשה
 2. הוא בן שבט ..... במקור
 3. הוא רוכס את כפתור הגלימה שלו
 4. החוד שבו נגאלו ישראל

 

1

2

3

4

1

א

ה

ר

נ

2

ה

ל

ו

י

3

ר

ו

כ

ס

4

נ

י

ס

נ

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

ירח

קצה

הרגיש

לא כהה

 

הפתרון

חדש

דש

חש

חד

2

הגדרה

משבטי ישראל

הרבה שוורים

הרבה חוטמים

החול שלי

 

הפתרון

אפרים

פרים

אפים

אפרי

3

הגדרה

מקום במסע המדבר

לא רחבות

אשמורת לילה

המגרש שלו

 

הפתרון

חצרות

צרות

חצות

חצרו

 

 חידת הגיון

מסר בשם הקב"ה

נ

ת

נ

א

ל

 

 פירמידה

1

ק

ש

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

2

ש

ק

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ק

מ

ו

ש

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ש

ק

ו

מ

י

 

 

 

 

 

 

 

5

ש

ו

ק

י

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

ק

י

ש

ו

א

י

ם

 

 

 

 

 


1. מזומן בלע"ז

 1. קנטינה
 2. נבול
 3. טיפולי
 4. שניים יש לו לאדם
 5. זכרנו מה אכלנו במצרים


הכין: ד"ר אמיר שוורץ